Narodowa Agencja wymiany Akademickiej ogłasza nabór do programu Welcome to Poland.

Celem programu Welcome to Poland jest umiędzynarodowienie polskich instytucji szkolnictwa wyższego i nauki poprzez finansowanie projektów związanych z:

  • budowaniem ich potencjału w zakresie umiędzynarodowienia oraz przyjmowania i obsługi zagranicznych studentów, doktorantów, kadry dydaktycznej i naukowej
  • promowaniem tychże instytucji na arenie międzynarodowej, w szczególności poprzez promocję zagraniczną polskich instytucji szkolnictwa wyższego i nauki oraz współpracę z zagranicznymi absolwentami.

Wnioski mogą zgłaszać podmioty prowadzące kształcenie w Polsce: uczelnie, Polska Akademia Nauk, instytuty naukowe i badawcze, instytuty Sieci Badawczej Łukasiewicz, federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki.

Termin składania wniosków: 17.12.2020

Realizacja projektów: 1.06.2021 – 31.05.2023

Kwota finansowania przeznaczona na realizację pojedynczego projektu wynosi minimum 100 000 PLN a maksymalnie 400 000 PLN .

Całkowita alokacja na nabór wynosi 12 000 000 PLN.

Wnioskodawca może złożyć maksymalnie 3 wnioski.

Działania zaplanowane do realizacji w projektach z naboru z 2020 roku stanowią połączenie działań z dwóch programów Promocja Zagraniczna i Welcome to Poland.

Projekty są finansowane ze środków krajowych.

Ogłoszenie i inne dokumenty dostępne TUTAJ

Złożenie wniosku możliwe jest po rejestracji w systemie dostępnym na stronie internetowej: https://programs.nawa.gov.pl/login


Webinarium dla wnioskodawców Welcome to Poland

Spotkanie on-line z koordynatorami Programu zaplanowano na 22 października 2020 r. w godz. 11:00-13:00 (Warszawa).

Zapraszamy do rejestracji TUTAJ

W trakcie webinarium uczestnicy będą mieli okazję do zapoznania się z założeniami Programu oraz uzyskania odpowiedzi na najważniejsze pytania, dotyczące m.in.:

  • procedury wnioskowania,
  • uprawnionych działań,
  • kosztów kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych,
  • sposobu przygotowania wniosku w systemie teleinformatycznym NAWA,
  • kryteriów oceny wniosków.

PROGRAM