Oferty grantów i stypendiów dla doktorantów i pracowników nauki LISTOPAD 2021

1Budapeszt (CEU) – stypendia Funduszu Wyszehradzkiego na pobyty badawcze w Open Society ArchivesTermin: 15 listopada 2021https://www.visegradfund.org/apply/mobilities/fellowship-at-osa/?c=about
2Niemcy – stypendia DAAD na pobyty badawcze dla doktorantów i pracowników nauki z różnych dziedzinTermin: 15 listopada (dla większości programów)https://www.daad.pl/pl/stypendia/stypendia-do-niemiec/
3USA (Luizjana) – Dianne WoestFellowship in the Arts and Humanities dla badaczy (w tym doktorantów) z dziedzin kulturoznawstwa i historii związanych z Luizjaną oraz regionem Zatoki Meksykańskiej (the GulfSouth).  Termin: 15 listopada 2021https://www.hnoc.org/research/prizes-and-fellowships
4USA – stypendia Fundacji Kościuszkowskiej dla naukowców, w tym doktorantów, z każdej dziedziny naukTermin: 15 listopada 2021https://thekf.org/kf/scholarships/exchange-us/
5Francja – stypendia na pobyt badawczy dla doktorantów lub naukowców po doktoracieTermin: 22 listopada 2021https://www.pologne.campusfrance.org/pl/program-stypendialny-sshn-na-pobyt-badawczy-2022
6Irlandia – program stypendialny DevelopMed (MSCA Cofund) dla naukowców po doktoracie w obszarze onkologii precyzyjnejTermin: 30 listopada 2021https://www.ucd.ie/developmed/aboutdevelopmed/
7Granty Interwencyjne NAWA – wsparcie współpracy międzynarodowej lub mobilności naukowców, podejmowanej w reakcji na nagłe, ważne, nieprzewidziane zjawiska społeczne, cywilizacyjne i przyrodniczeTermin: 30 listopada 2021https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/granty-interwencyjne-nawa-nabor-wnioskow-w-ramach-drugiej-rundy-2021-otwarty
8USA – Fulbright Schuman Program – granty na badania (przed-)doktorskie, tematyka dotycząca Europy, Unii Europejskiej i/lub stosunków USA-UE; Fulbright Visiting Scholar Program – granty na badania po doktoracie lub wykłady z tematyki stosunków USA-UE, polityki UE lub instytucji UE.Termin: 1 grudnia 2021https://www.fulbrightschuman.eu/grants-eu-citizens/pre-doctoral-research/   https://www.fulbrightschuman.eu/grants-eu-citizens/post-doctoral-research/
9Konkursy NCN: Preludium Bis na projekty badawcze realizowane przez doktorantów, Opus na projekty badawcze otwarty dla wszystkich naukowców, Sonata na projekty badawcze realizowane przez osoby po doktoracieTermin: 15 grudnia 2021https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludiumbis3   https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus22   https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata17
10Różne kraje – oferta wyjazdowa NAWA (wymiana osobowa) naukowców i studentówTermin: 20 grudnia 2021https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/nabor-do-programu-wymiany-osobowej-studentow-i-naukowcow-w-ramach-wspolpracy-bilateralnej-na-rok-akademicki-2022-23-otwarty
11Europa – Starting Grant Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC) dla naukowców 2-7 lat po doktoracie.Termin: 13 stycznia 2022https://www.kpk.gov.pl/horyzont-europa/excelence-science/erc-frontier-research/starting-grant
12Włochy – stypendia Fundacji Bogliasco dla humanistów i artystówTermin: 15 stycznia 2022https://www.bfny.org/en/home
13Holandia, Włochy – bezpłatny dostęp do laboratoriów EMMA i ELSA Wspólnego Centrum Badawczego Komisji Europejskiej (JRC)Termin: 16 stycznia i 1 lutego 2022https://www.kpk.gov.pl/przypominamy-o-mozliwosci-skorzystania-z-infrastruktury-jrc
14Instytut Uniwersytecki we Florencji – studia doktoranckie w dziedzinach: ekonomia, historia i cywilizacja, prawo, nauki polityczne i społeczneTermin: 31 stycznia 2022https://www.eui.eu/en/services/academic-service/doctoral-programme
15Nagroda im. A. Rojszczaka przyznawana przez Klub Stypendystów FNP młodym· doktorom do 5 lat po doktoracieTermin: 31 stycznia 2022http://www.klub-fnp.pl/nagroda-arojszczaka/nagroda-im-rojszczaka
16USA – Program BioLAB 2022-23 – roczny staż w czterech amerykańskich instytucjach naukowych dla studentów/doktorantów nauk biologicznych/medycznych z pasją do badań naukowychTermin: 1 lutego 2022https://fulbright.edu.pl/biolab/#1546548293758-ff4dbbc9-ec25

Programy z naborem otwartym przez cały rok:

1Dowolny kraj – NAWA Preludium Bis 1 – zagraniczne staże doktorskie dla beneficjentów grantu NCN Preludium Bis 1Nabór ciągły do 10 grudnia 2024https://nawa.gov.pl/naukowcy/nawa-preludium-bis-1/ogloszenie
2Turcja – stypendia na badania, wykłady, konferencje dla naukowców po doktoracie lub z 5-letnim doświadczeniem w prowadzeniu badańTermin: aplikacje przyjmowane non-stophttps://www.tubitak.gov.tr/en/scholarship/postdoctoral/international-programmes/content-2221-fellowships-for-visiting-scientists-and-scientists-on-sabbatical-leave
3Różne kraje EMBO – stypendia krótkoterminowe dla doktorantów i osób po doktoracieTermin: aplikacje przyjmowane non-stophttps://www.embo.org/funding-awards/fellowships/short-term-fellowships.html#about
4Niemcy – stypendia Fundacji Humboldta dla naukowców po doktoracie z każdej dziedzinyTermin: non-stop. Komisja zbiera się 3 razy w roku: w marcu, czerwcu i listopadzie.https://www.humboldt-foundation.de/en/apply/sponsorship-programmes/humboldt-research-fellowship
5Brazylia (São Paulo) – VisittingResearcher Program dla naukowców po doktoracie.Termin: aplikacje przyjmowane non-stophttp://www.fapesp.br/en/6659

Stypendia na przyjazd do Polski:

1Program NAWA „Solidarni z Białorusią – Solidarni z naukowcami”Termin: 30 listopada 2021https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/solidarni-z-bialorusia-solidarni-z-naukowcami-nabor-wnioskow-otwarty
2NCN – POLONEZ Bis – 2-letnie stypendia przyjazdowe dla naukowców po doktoracie lub z co najmniej 4-letnim, pełnoetatowym doświadczeniem badawczym z dowolnej dziedziny i kraju na świecie.Termin: 15 grudnia 2021https://polonezbis.eu/pl/

BAZA STAŻY MIĘDZYNARODOWYCH:

NARODOWA AGENCJA WYMIANY AKADEMICKIEJ (NAWA)

Opis działalności: NAWA koordynuje i organizuje rekrutację oraz kwalifikację polskich naukowców i studentów na stypendia zagraniczne. W ofercie stypendialnej NAWA znajdują się informacje o możliwościach wyjazdów na studia częściowe, staże naukowe oraz kursy językowe w niektórych z 38 krajów świata.

Jakie dziedziny: wszystkie
Kto może aplikować: doktorant, doktor, profesor
Więcej informacji: https://nawa.gov.pl/

FUNDACJA NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ (FNP)

Opis działalności: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej jest niezależną, samodzielną finansowo instytucją typu non-profit, powołaną dla pełnienia misji wspierania nauki w Polsce. Fundacja wspiera wybitnych naukowców i zespoły badawcze. Swoje cele FNP osiąga przyznając m.in. indywidualne nagrody i stypendia dla naukowców.

Jakie dziedziny: wszystkie
Kto może aplikować: pracownik naukowy przed doktoratem, doktor (na każdym etapie kariery naukowej), profesor
Więcej informacji: www.fnp.org.pl

FUNDUSZ STYPENDIALNY w ramach MECHANIZMU NORWESKIEGO

Opis działalności: Program „Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy” z Norweskich Funduszy przyczynia się do wzmacniania potencjału ludzkiego oraz poszerzanie wiedzy poprzez zwiększenie mobilności studentów oraz pracowników uczelni wyższych pomiędzy Polską a Norwegią, Islandią i Liechtensteinem.

Więcej informacji: http://fss.org.plhttp://www.eeagrants.org

NIEMIECKA CENTRALA WYMIANY AKADEMICKIEJ (DAAD)

Deutscher Akademischer Austausch Dienst

Opis działalności: DAAD jest stowarzyszeniem niemieckich szkół wyższych i związków studenckich. Jej zadaniem jest reprezentowanie niemieckich uczelni za granicą i wspieranie międzynarodowej wymiany akademickiej. DAAD oferuje różne krótko- i długoterminowe stypendia indywidualne dla naukowców z różnym stażem, kursy wakacyjne, finansuje też podróże grupowe.

Więcej informacji: www.daad.pl
Jakie dziedziny: wszystkie
Kto może aplikować: doktorant, doktor, pracownik naukowy

FUNDACJA ALEXANDRA von HUMBOLDTA

Alexander von Humboldt Stiftung

Opis działalności: Fundacja Alexandra von Humboldta jest organizacją non-profit, utworzoną przez Republikę Federalną Niemiec w celu promocji międzynarodowej współpracy badawczej. Fundacja przyznaje stypendia na badania w Niemczech.

Więcej informacji: www.humboldt-foundation.de 
Jakie dziedziny: wszystkie dziedziny nauki
Kto może aplikować: doktorant, doktor (z różnym stażem), profesor
Więcej informacji: www.humboldt-foundation.de/web/programmes-by-target-group.html

NIEMIECKA WSPÓLNOTA BADAWCZA (DFG)

Deutsche Forschungsgemeinschaft

Opis działalności: DFG jest to niezależna organizacja udzielająca wsparcia finansowego i promująca badania naukowe oraz współpracę międzynarodową; Organizacja udziela grantów indywidualnym naukowcom na badania naukowe, a także prowadzi większe programy stypendialne oraz wspiera różne naukowe wydarzenia.

Jakie dziedziny: wszystkie
Kto może aplikować: doktorant, doktor (z różnym stażem naukowym)
Więcej informacji: www.dfg.de/en/research_funding/programmes/index.jsp

FUNDACJA FRITZ THYSSEN

Fritz Thyssen Stiftung

Opis działalności: Fundacja udziela grantów na badania naukowe głównie w Niemczech, wspiera wyjazdy stypendialne i wymianę naukowców, a także udziela dotacji na organizację konferencji. Więcej informacji:www.fritz-thyssen-stiftung.de/?L=1 (w języku angielskim)

Jakie dziedziny: historia, kultura, religia, język, polityka, gospodarka, nauki społeczne, stosunki międzynarodowe, medycyna, nauki przyrodnicze
Kto może aplikować: doktor (z różnym stażem naukowym) za pośrednictwem uczelni lub innej instytucji naukowej non-profit

STYPENDIA AMBASADY FRANCUSKIEJ

Opis działalności: stypendia naukowo-badawcze dla naukowców na różnym etapie kariery, którzy chcą prowadzić badania we Francji i dla osób chcących studiować w tym kraju.

Więcej informacji: www.ambafrance-pl.org/spip.php?rubrique2
Jakie dziedziny: zależy od programu
Kto może aplikować: student 5 roku, absolwent, doktorant, doktor (na różnym etapie kariery)
Więcej informacji: https://www.institutfrancais.pl/

WYSZEHRADZKI MIĘDZYNARODOWY FUNDUSZ STYPENDIALNY

Visegrad Fund

Opis działalności: międzynarodowa organizacja promująca współpracę głównie między państwami Grupy Wyszehradzkiej i państwami zachodniej części Półwyspu Bałkańskiego oraz Kaukazu Południowego; organizacja oferuje bardzo wiele różnych programów stypendialnych.

Więcej informacji: http://visegradfund.org/about/
Jakie dziedziny: wszystkie
Kto może aplikować: każdy (w zależności od programu)
Więcej informacji: http://visegradfund.org/scholarships

FUNDACJA KOŚCIUSZKOWSKA

Kościuszko Foundation

Opis działalności: amerykańsko-polska instytucja kulturalno-oświatowa, realizująca szereg programów stypendialnych przyczyniających się do wymiany doświadczeń edukacyjnych, naukowych i kulturalnych. Więcej informacji: www.thekf.org

Jakie dziedziny: wszystkie
Kto może aplikować: student, doktorant, pracownik naukowy

UNESCO

Program stypendialny dla młodych naukowców z krajów Europy Środkowo-Wschodniej realizowany jest przez Polski Komitet ds. UNESCO przy współpracy z BUWiWM.

UNESCO dysponuje bogatą ofertą stypendiów, realizowanych między innymi we współpracy z rządami państw członkowskich oraz innymi partnerami. Większość propozycji stypendialnych kierowana jest do reprezentantów określonych grup krajów oraz do przedstawicieli określonych gałęzi nauki. Stypendia UNESCO w dziedzinach priorytetowych przeznaczone dla kandydatów do 45 roku życia, pragnących pogłębić wiedzę teoretyczną i praktyczną w dziedzinie swojej specjalizacji. Są to stypendia krótkoterminowe od 3 do 6 miesięcy. Kandydat sam nawiązuje kontakt z ośrodkiem naukowym, w którym zamierza odbywać staż.

Więcej informacji: http://www.unesco.pl

FUNDACJA WSPÓŁPRACY POLSKO-NIEMIECKIEJ

Stiftung für Deutsch-Polnische Zusammenarbeit

Opis działalności: GFPS-Polska Stowarzyszenie Naukowo-Kulturalne w Europie Środkowej i Wschodniej powstało z inicjatywy byłych stypendystów i studentów związanych z GFPS e.V. – Stowarzyszeniem Wymiany Studenckiej w Europie Środkowej i Wschodniej. Ideą przyświecającą założycielom było stworzenie organizacji partnerskiej ściśle współpracującej z GFPS zarówno w dziedzinie wymiany stypendialnej, jak i naukowo-kulturalnej Polski i Niemiec.
Więcej informacji: www.gfps.pl
Jakie dziedziny: wszystkie
Kto może aplikować: doktorant (do 32 roku życia)

FUNDACJA VOLKSWAGENA

Volkswagen Stiftung

Opis działalności: niezależna organizacja non-profit udzielająca wsparcia finansowego w różnych dziedzinach badań naukowych ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjnych pomysłów i interdyscyplinarnych projektów; Organizacja oferuje różne programy stypendialne oraz wsparcie finansowe na organizację warsztatów, sympozjów, konferencji, szkół letnich.

Jakie dziedziny: inżynieria, nauki przyrodnicze, medycyna, ekonomia, prawo, nauki społeczne
Kto może aplikować: doktor (z różnym stażem – w zależności od programu)
Więcej informacji: https://www.volkswagenstiftung.de/en

Euraxess – portal mobilnych naukowców

stypendia zagraniczne – aktualne terminy aplikacji

https://www.euraxess.pl/pl/poland/praca-granty

Baza ofert stypendialnych zawiera listę instytucji polskich i zagranicznych, które przyznają stypendia, granty badawcze oraz oferują inne możliwości finansowania badań polskich naukowców. Oferty zostały podzielone wg dziedzin naukowych. 


Instytucje i programy finansujące rozwój Nauki

NARODOWE CENTRUM NAUKI

Opis działalności: NCN jest agencją wykonawczą z siedzibą w Krakowie, powołaną do wspierania działalności naukowej w zakresie badań podstawowych, czyli prac eksperymentalnych lub teoretycznych podejmowanych przede wszystkim w celu zdobycia nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów, bez nastawienia na praktyczne zastosowania ani użytkowanie. NCN finansuje projekty badawcze naukowców z różnym stażem, stypendia doktorskie, projekty międzynarodowe na drodze otwartych konkursów. Więcej informacji: www.ncn.gov.pl  

Jakie dziedziny: wszystkie
Kto może aplikować: doktorant, doktor na każdym etapie
Więcej informacji:

https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/harmonogram

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

Opis działalności: Głównym zadaniem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju jest zarządzanie i realizacja strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych, które bezpośrednio przekładają się na rozwój innowacyjności.

Do zadań NCBiR należy wspieranie komercjalizacji i innych form transferu wyników badań naukowych do gospodarki, zapewnienie dobrych warunków dla rozwoju kadry naukowej, w szczególności udziału młodych naukowców w programach badawczych, realizacja międzynarodowych programów mobilności naukowców oraz inne zadania zlecone przez MNiSzW.

Jakie dziedziny: wszystkie
Kto może aplikować: doktorant, doktor na każdym etapie
Więcej informacji: http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe

EUREKA

Opis programu: Inicjatywa EUREKA to zdecentralizowana sieć 39 państw europejskich oraz Unii Europejskiej powołanej w celu wspierania międzynarodowej współpracy w badaniach i rozwoju.

Inicjatywa nadzorowana jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Nowa procedura aplikacji

Więcej informacji: http://www.eurekanetwork.org/

http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-wielostronna-/inne-inicjatywy-wielostronne/eureka/

CEI – Inicjatywa Środkowoeuropejska

Opis programu: CEI (Central European Initiative) to najstarsza i największa inicjatywa współpracy w Centralnej i Środkowej Europie. W Polsce koordynowana przez MNiSzW. Obecnie liczy 18 członków. Są to: Albania, Austria, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Republika Czeska, Czarnogóra, Macedonia, Mołdawia, Polska, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Ukraina, Włochy i Węgry.

Misją IŚE jest współpraca polityczna, gospodarcza, kulturalna i naukowa między państwami członkowskimi. Główne hasło współpracy: regionalna współpraca w celu integracji europejskiej. Ponadto IŚE działa jako łącznik między państwami w makroregionach takich jak regiony: Bałtyku, Dunaju, Adriatyku i Morza Czarnego.

IŚE realizuje swoją misję poprzez następujące fundusze i instrumenty:

  • CEI Cooperation Fund
  • CEI Fund at the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)
  • CEI Know-how Exchange Programme (KEP)
  • CEI University Network
  • CEI Science and Technology Network
  • EU-funded projects

Więcej informacji: http://www.cei.int/

FUNDACJA NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ (FNP)

Opis działalności: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej jest niezależną, samodzielną finansowo instytucją typu non-profit, powołaną dla pełnienia misji wspierania nauki w Polsce. FNP jest największym w Polsce pozabudżetowym źródłem finansowania nauki. Fundacja wspiera wybitnych naukowców i zespoły badawcze, transfer osiągnięć naukowych do praktyki gospodarczej oraz wspomaga inicjatywy służące polskiej nauce. Swoje cele FNP osiąga przyznając subwencje na modernizację zaplecza naukowego i ochronę zbiorów naukowych, a także wspierając inne przedsięwzięcia takie, jak konferencje, programy wydawnicze. Fundacja oferuje 25 różnych programów dla naukowców na wyżej wymienione cele.

Więcej informacji: www.fnp.org.pl
Jakie dziedziny: wszystkie
Kto może aplikować: pracownik naukowy przed doktoratem, doktor (na każdym etapie kariery naukowej), profesor, zespoły badawcze, instytucje naukowe i organizacje wspierające rozwój nauki w Polsce, biblioteki.

 POLSKO-NORWESKA WSPÓŁPRACA BADAWCZA

Opis działalności: Fundusze norweskie przyczynią się do spójności społecznej i gospodarczej w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Fundusze norweskie promują dwustronne stosunki z krajami – beneficjentami.

Więcej informacji: www.eeagrants.org

http://www.eog.gov.pl/strony/wiadomosci/

 FUNDUSZ WYSZEHRADZKI

Opis działalności: międzynarodowa organizacja promująca współpracę głównie między państwami Grupy Wyszehradzkiej i państwami zachodniej części Półwyspu Bałkańskiego oraz Kaukazu Południowego; organizacja oferuje bardzo wiele różnych programów, grantów oraz realizuje projekty naukowe i edukacyjne.

Więcej informacji: http://visegradfund.org/about/
Jakie dziedziny: wszystkie
Kto może aplikować: każdy (w zależności od programu) instytucje non-profit, edukacyjne, naukowe, przedsiębiorstwa prywatne, władze lokalne
Więcej informacji: http://visegradfund.org/grants/

AGREENSKILLS – francuskie granty w dziedzinie nauk rolniczych

Opis programu: francuskie konsorcjum Agreenium, zrzeszające dwie duże instytucje naukowo-badawcze, INRA i CIRAD oraz kilka francuskich szkół wyższych specjalizujących się w szeroko pojętych naukach rolniczych, ogłosiło konkurs pod nazwą AgreenSkills na granty dla młodych naukowców (tzw. post-doc). Kandydaci powinni przedstawić projekt badawczy i wybrać jedną z instytucji zrzeszonych w Agreenium jako miejsce swoich przyszłych badań. Konkurs pozostanie otwarty w trybie ciągłym przez najbliższe 4 lata, przy czym dwa razy w ciągu roku (po 15 maja i po 15 listopada) będą organizowane panele selekcyjne. Aplikacje składa się poprzez stronę internetową http://www.agreenskills.eu