W tym trudnym czasie nie zamykamy studentom możliwości planowania wyjazdów na studia zagraniczne w ramach programu Erasmus+ w 2020/2021, licząc na to, że sytuacja na świecie się poprawi i wyjazdy będą mogły być zrealizowane.
Wyjątkowo przygotowaliśmy formularz online do zgłaszania swoich kandydatur na wyjazd.

Termin: 6.04.2020 – 30.04.2020

Więcej informacji w zakładce ZASADY

Zapraszamy chętnych!