Erasmus+ Partner Country – KA107

Dział Współpracy Międzynarodowej od kilku lat realizuje Projekt Erasmus+ Partner Country. Na podstawie złożonego projektu Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy otrzymał dofinansowanie na realizację mobilności studentów i pracowników do i z uczelni z Azerbejdżanu, Ukrainy, Stanów Zjednoczonych, Gruzji i Indii.

Projekt dotyczący wymiany z krajami partnerskimi obejmuje następujące typy mobilności:

 • przyjazdy/wyjazdy studentów w celu zrealizowania części studiów w ramach wymiany studenckiej,
 • przyjazdy/wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych, 
 • przyjazdy/wyjazdy pracowników uczelni w celach szkoleniowych.

Studenci i pracownicy przyjeżdżający na UTP z krajów partnerskich otrzymują dofinansowanie (stypendium) od naszego uniwersytetu w ramach umowy finansowej, podpisanej przez Rektora z Narodową Agencją.

Rekrutacja na wyjazdy studentów/ pracowników w ramach umowy KA107 odbywa się jednocześnie z rekrutacją na wyjazdy studentów na studia/pracowników do krajów uczestniczących w programie (KA103). Liczba miejsc i destynacja wyjazdów uzależniona jest od przyznanych przez Narodową Agencję środków finansowych na dany rok akademicki. Informację tę można uzyskać u uczelnianego koordynatora programu Erasmus+.

Wysokość stawek dla mobilności z krajami programu została określona na poziomie europejskim i obowiązuje na wszystkie kraje programu. Dla Polski obowiązują następujące stawki:

KA107Wsparcie indywidualne (dofinansowanie kosztów utrzymania związanych z pobytem w kraju docelowym) [EUR/miesiąc]Ryczałt na podróż
Przyjazdy studentów z krajów partnerskich do Polski800 EUR/miesiącWedług kalkulatora odległościWyjazdy studentów z Polski do krajów partnerskich700 EUR/ miesiącWedług kalkulatora odległości
Przyjazdy pracowników z krajów partnerskich do Polski140 EUR na dzień Według kalkulatora odległości
Wyjazdy pracowników z Polski do krajów partnerskich180 EUR na dzieńWedług kalkulatora odległości

Limity na koszty podróży określa kalkulator odległości.

Ryczałt na koszty podróży:

ODLEGŁOŚĆKWOTA [EUR]
od 10 do 99 km20
od 100 do 499 km180
od 500 do 1999 km275
od 2000 do 2999 km360
od 3000 do 3999 km530
od 4000 do 7999 km820
8000 km lub więcej1500

Uczelnie partnerskie

Azerbejdżan

 • Azerbaijan State Agricultural University (Ganja)
 • Azerbaijan Architecture & Construction University (Baku)
 • Baku Higher Oil School (Baku)
 • Baku Engineering University (Baku)

Gruzja

 • Agricultural University of Georgia (Tbilisi)
 • Georgian Technical University (Tbilisi)
 • International Black Sea University LTD (Tbilisi)
 • Ivane Javakhishvili Tbilisi State University (Tbilisi)
 • Gori State Teachning University (Gori)

Indie

 • Marwadi University
 • Gujarat Technological University

Stany Zjednoczone

 • Delaware State University (DE, Dover)
 • Tarleton State University (TX, Stephenville)
 • University of Nebraska-Lincoln (NE, Lincoln)
 • East Carolina University (NC, Greenville) (tylko pracownicy)
 • Auburn University (AL, Auburn)

Ukraina

 • Khmelnitsky National University (Chmielnicki)
 • Lviv National Agrarian University (Lwów)
 • Lviv Polytechnic National University (Lwów)
 • Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture (Odessa)
 • National University “Zaporizhzhia Polytechnic”(Zaporoże)

Zasady wyjazdów/przyjazdów do/z krajów partnerskich w ramach programu Erasmus+ określa zarządzenie nr Z.50.2020.2021 z dnia 04.11.2020:


Kontakt: Małgorzata Jaroszewska (jaroszewska@pbs.edu.pl, tel. 52 374 92 99)