Dział Współpracy Międzynarodowej

Adres:
85-796 Bydgoszcz, ul. Prof. S. Kaliskiego 7

Budynek: Regionalne Centrum Innowacyjności

tel. (52) 374 92 97


mgr Monika Wnęk

Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej

Koordynowanie Programów Ramowych Badań Naukowych, Rozwoju Technologicznego i Prezentacji Unii Europejskiej
Obsługa administracyjna Funduszy Norweskich

Pokój B117
tel. (52) 374 92 97
e-mail:  monika.wnek@utp.edu.pl


mgr Małgorzata Jaroszewska 

Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+
Obsługa administracyjna programu Tempus

Pokój B118
tel. (52) 374 92 99 
e-mail:  jaroszewska@utp.edu.pl


mgr Magdalena Kapela

Przyjazdy visiting professor
Obsługa zagranicznych wyjazdów służbowych

Pokój B119
tel. (52) 374 94 32
e-mail:  magdalena.kapela@utp.edu.pl


mgr inż. Katarzyna Zadworna

Wyjazdy pracowników i studentów w ramach Programu Erasmus
Obsługa zagranicznych wyjazdów służbowych

Pokój B119
tel. (52) 374 92 57
e-mail:  katarzyna.zadworna@utp.edu.pl


mgr Aleksandra Mielczarek

Pokój B119
tel. (52) 374 88 49
e-mail: aleksandra.mielczarek@utp.edu.pl