Dział Współpracy Międzynarodowej

Adres:
85-796 Bydgoszcz, ul. Prof. S. Kaliskiego 7

Budynek: Regionalne Centrum Innowacyjności

tel. (52) 374 92 97


mgr Monika Wnęk

Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej

Koordynowanie Programów Ramowych Badań Naukowych, Rozwoju Technologicznego i Prezentacji Unii Europejskiej
Obsługa administracyjna Funduszy Norweskich

Pokój B117
tel. (52) 374 92 97
e-mail:  monika.wnek@pbs.edu.pl


mgr Małgorzata Jaroszewska 

Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+
Obsługa administracyjna programu Tempus

Pokój B118
tel. (52) 374 92 99 
e-mail:  jaroszewska@pbs.edu.pl


mgr inż. Katarzyna Zadworna

Wyjazdy pracowników i studentów w ramach Programu Erasmus
Obsługa zagranicznych wyjazdów służbowych

Pokój B119
tel. (52) 374 92 57
e-mail:  katarzyna.zadworna@pbs.edu.pl


mgr Aleksandra Mielczarek

Obsługa staży naukowych
NAWA

Pokój B119
tel. (52) 340 88 49
e-mail: aleksandra.mielczarek@pbs.edu.pl


mgr Patryk Sobieraj

Obsługa zagranicznych wyjazdów służbowych pracowników P
Obsługa administracyjna gości zagranicznych

Pokój B119
tel. (52) 374 94 32
e-mail: patryk.sobieraj@pbs.edu.pl