Narodowe Centrum Nauki we współpracy z siecią JPND (EU Joint Programme – Neurodegenerative Disease Research) ogłasza konkurs na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące wczesnych objawów chorób neurodegeneracyjnych, którego temat brzmi:

Linking pre-diagnosis disturbances of physiological systems to Neurodegenerative Diseases.

O finansowanie mogą się starać konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej trzech  zespołów badawczych pochodzących z co najmniej trzech różnych krajów biorących udział w konkursie. Konsorcja nie mogą być jednak złożone z więcej niż siedmiu zespołów badawczych. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.

Kraje uczestniczące w konkursie: Australia, Belgia, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Izrael, Kanada, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Słowacja, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Węgry, Włochy.

Termin składania wniosków upływa 2 marca 2021r.

Szczegółowe informacje o konkursie: https://www.ncn.gov.pl/wspolpraca-zagraniczna/wspolpraca-wielostronna/konkurs-jpnd/ogloszenie-jpnd2021