Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkurs BEETHOVEN CLASSIC 4 (wspólne konkursy na polsko-niemieckie projekty badawcze). Konkurs jest skierowany do polskich zespołów badawczych, które wspólnie z zespołem niemieckim wystąpią z wnioskiem o finansowanie projektu badawczego.

W konkursie BEETHOVEN CLASSIC 4 można otrzymać środki na wynagrodzenie dla zespołu badawczego, stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji polskiej części projektu badawczego.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań przez polskie zespoły badawcze w ramach polsko-niemieckich projektów badawczych w konkursie BEETHOVEN CLASSIC 4 wynosi 10 mln zł.

Konkurs BEETHOVEN CLASSIC 4 opierać będzie się na wspólnej ocenie merytorycznej wniosków dokonywanej przez Zespoły Ekspertów wybierane przez NCN i DFG oraz ekspertów zewnętrznych.

W konkursie będzie można składać wnioski o finansowanie polsko-niemieckich projektów badawczych z dziedziny nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce (szczegółowy wykaz dziedzin w załączeniu).

Okres realizacji polsko-niemieckich projektów badawczych wynosi 24 miesiące lub 36 miesięcy.

Termin składania wniosków krajowych w systemie OSF upływa 15 grudnia 2020 r. o godzinie 16:00.

Więcej informacji: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/beethoven_classic4