Erasmus+

Program Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Erasmus to:

  • zwiększenie szans na rynku pracy,
  • możliwość przebywania przez dłuższy czas w obcym kraju,
  • poznanie nowych ludzi,
  • dobra zabawa,
  • zdobycie nowych doświadczeń,
  • podniesienie poziomu wiedzy,
  • używanie na co dzień języka obcego,
  • poznanie obcych kultur.

Akcja 1 – Mobilność edukacyjna

W ramach akcji 1 programu Erasmus+ studenci mogą wyjeżdżać na studia do uczelni partnerskich oraz na praktyki w przedsiębiorstwach, organizacjach albo instytucjach działających w innych krajach uczestniczących w programie. Za granicę można wyjechać w trakcie dowolnego cyklu studiów (licencjackich, magisterskich lub doktoranckich), łącznie do 12 miesięcy. Minimalny czas pobytu na studiach wynosi 3 miesiące, a na praktyce – 2 miesiące. Studenci jednolitych studiów magisterskich lub równoważnych (np. kierunków lekarskich) mogą uczyć się za granicą nawet przez 24 miesiące.

Więcej informacji na temat Akcji 1


Akcja 2

Partnerstwa strategiczne

„Partnerstwa strategiczne” w sektorze szkolnictwa wyższego polegają na współpracy między instytucjami w ramach międzynarodowych projektów. Ich celem powinno być wdrażanie i upowszechnianie innowacyjnych rozwiązań w szkolnictwie wyższym, a efektem – modernizacja oferty dydaktycznej, jej lepsze dostosowanie do potrzeb społeczeństwa i gospodarki oraz podniesienie jakości kształcenia.

Sojusze na rzecz wiedzy (działanie zarządzane przez EACEA)

Sojusze na rzecz wiedzy to międzynarodowe projekty współpracy szkół wyższych i przedsiębiorstw, których celem jest wspieranie innowacyjności w szkołach wyższych, sferze biznesu i szerszym otoczeniu społeczno-ekonomicznym, rozwijanie w społeczeństwie umiejętności związanych z przedsiębiorczością, stymulowanie i ułatwianie przepływu wiedzy między uczelniami i przedsiębiorstwami.

Więcej informacji na temat Akcji 2