COVID-19

1. Folding@Home

Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy w Bydgoszczy aktywnie włączył się do akcji folding@home, która daje możliwość wsparcia prac naukowców z całego świata starających się lepiej zrozumieć koronawirusa 2019 (2019-nCoV), aby szybciej znaleźć lek na tę chorobę. Do realizacji tego zadania UTP przeznaczyło 30 serwerów.

Infekcja koronawirusem polega na związaniu białka na powierzchni wirusa z białkiem receptorowym w komórce płucnej. To białko wirusowe nazywa się białkiem szczytowym, a receptor jest znany jako ACE2. Przeciwciało terapeutyczne jest rodzajem białka, które może blokować wiązanie się białka wirusowego z jego receptorem w komórce płuc, zapobiegając w ten sposób infekcji wirusa. Przeciwciało dla innego koronawirusa: SARS-CoV zostało już opracowane, ale aby powstały przeciwciała terapeutyczne dla 2019-nCoV, naukowcy muszą lepiej poznać strukturę białka wirusa. Należy zbadać nie tylko jeden kształt wirusowego białka kolca, ale wszystkie sposoby, jakimi białko porusza się i składa w alternatywne kształty, aby zrozumieć, jak wchodzi w interakcję z receptorem ACE2. Modelowanie komputerowe pozwala osiągnąć ten cel. Wymaga jednak dużej mocy obliczeniowej. Oprogramowanie jest bezpieczne, stworzone przez Uniwersytet Stanforda i korzysta tylko i wyłącznie z zasobów procesora i/lub karty graficznej, które w danej chwili są nieużywane. Już teraz wiele komputerów pracuje w tym samym celu, starając się o jak najszybsze opracowanie.

2. Webinarium: V Biomedical eWorkshop/Webinar jako przykład  inicjatywy podczas epidemii koronawirusa:  wersja rozszerzona http://zmpf.imif.utp.edu.pl/jsbmw2020/  

Webinarium nt. roli wody w układach biomechanicznych i ściśle podobnych (np., mikro-przepływowych czy perkolujących/przesiąkających) organizowane zostało, z powodu obecności koronawirusa, zamiast V Warsztatu Biomedycznego, który miał się odbyć w tym roku; http://zmpf.imif.utp.edu.pl/jsbmw2020/.

Liczba wykładowców Webinarium została zredukowana do sześciu osób, w proporcji 1/3 z Niemiec (Kilonia – udział renomowanego badacza prof. Stanislava Gorba; Hamburg – dr Florian Wieland, współpracujący z dr. Piotrem Bełdowskim) oraz czworo z  Zespołu Modelowania Procesów Fizykochemicznych Instytutu Matematyki i Fizyki, kierowanego przez profesora Adama Gadomskiego (AG).

Zakres tematyczny Webinarium korelował ściśle z tematyką przygotowywanej do wydania w serii Springera (https://www.springer.com/series/8430) książki pt. „Water in Biomechanical and Related Systems”, red. Adam Gadomski; będą w niej poruszane współzależności czasoprzestrzenne i energetyczne różnych form biomaterii, z wiodącym udziałem i główną rolą wody jako czynnika stanowiącego swoisty detektor tych skal bądź przestrzeni zajmowanych przez wodę.

3. Nowe formy wparcie studentów obcokrajowców studiujących na pełnych studiach oraz w ramach programu Erasmus+ podczas epidemii koronawirusa:

– wsparcie psychologiczne dla studentów obcokrajowców. Dobrostan psychiczny studentów obcokrajowców był monitorowany regularnie poprzez kontakty mailowe i telefoniczne.

– wyposażenie studentów obcokrajowców w sprzęt ochronny ( maski, rękawiczki, płyny dezynfekujące)

– regularne informowanie studentów obcokrajowców o aktualnej sytuacji epidemiologicznej w Bydgoszczy/Polsce

– regularne zdalne nauczanie w języku angielskim w czasie pandemii.

Pracownicy naukowo – dydaktyczni UTP podejmowali różne zdalne inicjatywy edukacyjne podczas epidemii koronawirusa, w tym zdalne wykłady akademickie w języku angielskim udostępniane na kanale YouTube, które głównie skierowane były do studentów obcokrajowców studiujących na pełnych studiach oraz w ramach programu Erasmus+ .

Poniżej zamieszczamy linki do najbardziej ciekawych wykładów:

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej – Instytut Matematyki i Fizyki
dr Jacek Siódmiak – Mathematical modeling in chemical engineering

Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki  
prof. Witold Hołubowicz – Negotiations or, how to reach agreement in real life

Wydział Rolnictwa i Biotechnologii
– prof. Dariusz Piesik – The role of volatile organic compounds in communication between insect and plants.

– prof. Jadwiga Andrzejewska – Medicinal plants – sources and products