Polish Returns

Polskie Powroty – NAWA

DLACZEGO PROGRAM POLSKIE POWROTY?Celem programu Polskie Powroty jest stworzenie wyróżniającym się polskim naukowcom warunków powrotu do kraju i podjęcie przez nich zatrudnienia w polskich uczelniach, instytutach naukowych lub instytutach badawczych.To jedyna oferta grantowa dla polskich naukowców rezydujących w ośrodkach naukowych… Czytaj więcej