Projekt EOG/19/K1/D1/W/0007

Projekt EOG/19/K1/D1/W/0007 „Nawiązanie współpracy pomiędzy UiB i UTP” Zasadniczym celem wyjazdu prof. Bukaluka do Uniwersytetu w Bergen jest nawiązanie kontaktów z pracownikami Wydziału Matematyki i Nauk Przyrodniczych. Głównym obszarem zainteresowań wizytującego, który jest doświadczonym specjalistą z zakresu fizykochemii materiałów, będzie… Czytaj więcej

Welcome to Poland

Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy Celem głównym projektu jest wsparcie zdolności instytucjonalnej polskich uczelni poprzez współpracę akademicką z zagranicznymi podmiotami, podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy. Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez… Czytaj więcej