Zasady delegowania pracowników na zagraniczny wyjazd służbowy

 

Pracownik składa WNIOSEK O ZAGRANICZNY WYJAZD SŁUŻBOWY do RMM. Aby uzyskać akceptację prorektora ds. współpracy międzynarodowej muszą być spełnione następujące kryteria:

 

  • Kalkulacja kosztów wyjazdu powinna być zatwierdzona przez:

dysponenta środków

oraz

specjalistę ds. administracyjno-finansowych

 

  • Wniosek musi być zaakceptowany odpowiednio przez:

dziekana Wydziału, dyrektora Instytutu lub bezpośredniego przełożonego (w przypadku pracowników nie będących nauczycielami akademickimi)

 

  • Dla określenia celu wyjazdu powinny być spełnione kryteria podane w poniższej tabeli:

 

Cel wyjazdu

Kryteria

konferencja,

sympozjum,

kongres,

seminarium

do wniosku o zagraniczny wyjazd służbowy należy dołączyć potwierdzenie czynnego uczestnictwa (potwierdzenie przyjęcia referatu, posteru) lub członkostwa w komitecie naukowym/organizacyjnym

wyjazdy studyjne,

monitoring studentów

realizacja projektów międzynarodowych, reprezentowanie uczelni

konsultacje naukowe

do wniosku należy dołączyć potwierdzenie planowanych spotkań
lub zaproszenie strony przyjmującej

 

Szczegółowe instrukcje dot. przygotowania WNIOSKU O ZAGRANICZNY WYJAZD SŁUŻBOWY w zakładce: ZASADY