DOKUMENTY DO POBRANIA

 

 


Skierowanie na wyjazd
Wniosek o skierowanie >>doc<<
Informacje - dane do faktury >>doc<<

 

 


Delegacja
Wniosek na wyjazd >>doc<<
Rozliczenie >>doc<<
Sprawozdanie z wyjazdu >>doc<<
Oświadczenie o braku faktury >>doc<<

Wniosek na odbycie podróży zagranicznej

samochodem prywatnym

>>doc<<
Ewidencja przebiegu pojazdu >>doc<<
Oświadczenie dotyczące ewidencji przebiegu pojazdu     >>doc<<             

 

Wyjazdy doktorantów

nie będących pracownikami uczelni

Wniosek o zawarcie umowy  >>doc<< 
Umowa na wyjazd zagraniczny >>doc<<
Rozliczenie >>doc<<