ODBYWANIE ZAGRANICZNEJ PODRÓŻY SŁUŻBOWEJ SAMOLOTEM

 

Aktualnie za dostawę biletów lotniczych na zagraniczne i krajowe przewozy pasażerskie, biletów autokarowych i promowych na zagraniczne przewozy pasażerskie dla UTP odpowiada biuro:

 

UPHOTEL sp. z o.o.

ul. Solna 4

58-500 Jelenia Góra

 

tel. +48 75 644 68 35

http://uphotel.pl/

 

W przypadku podróży samolotem zalecane jest korzystanie z klasy ekonomicznej oraz taryfy APEX, a także innych taryf ulgowych (bilety grupowe).

 

Przy kalkulowaniu kosztów służbowego wyjazdu zagranicznego należy kierować się zasadą ponoszenia najniższych możliwych kosztów.

 

Ostateczną decyzję o zakupie biletu lotniczego dokonuje RMM po konsultacji z pracownikiem wyjeżdżającym w delegację zagraniczną oraz po przedłożeniu przez niego wniosku na zagraniczny wyjazd służbowy.