Zasady podpisywania umów  o współpracy międzyuczelnianych

 

1. Inicjatorem zawarcia umowy z uczelnią zagraniczną może być każda osoba, będąca pracownikiem uczelni, która nawiązała współpracę z instytucją zagraniczną.

2. Umowa może być sformułowana według wzoru opracowanego w uczelni lub w oparciu o propozycje partnera.
W obu przypadkach projekt umowy musi być zaopiniowany przez radcę prawnego UTP.

Wzór umowy UTP / Porozumienie o współpracy naukowo-dydaktycznej  wersja polska >>doc<<, wersja angielska >>doc<<

3. Porozumienie podpisywane jest w językach stron oraz w języku angielskim.

4. Umowa o współpracy naukowo-dydaktycznej podpisywana jest przez  Rektorów obu  uczelni.

5. Szczegółowe zasady zawierania umów z uczelniami zagranicznymi znajdują się w

Zarządzeniu nr 33/2001/2002 Rektora UTP  z dn. 1.08.2002.