Przydatne źródła informacji dot. Horyzont 2020:

  1. Portal wspólnotowy CORDIS: http://cordis.europa.eu/home_pl.html
  2. Portal Participant Portal: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/
  3. Strona Krajowego Punktu Kontaktowego (KPK): http://kpk.gov.pl/
  4. Strona MNiSW poświęcona H2020: http://www.nauka.gov.pl/horyzont-2020/