NOWY UNIJNY PROGRAM RAMOWY NA LATA 2014-2020

 

"HORYZONT 2020 - Program Ramowy na rzecz Badań i Innowacyjności”.

 

Horyzont 2020 to największy program finansowania badań naukowych i innowacji w Unii Europejskiej. Powstał przez połączenie trzech różnych programów/inicjatyw:

  1. Program Ramowy w zakresie badań i rozwoju technologicznego (dotychczas 7.PR UE);
  2. Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT);
  3. Program Ramowy na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP) – wyłącznie w kwestiach dotyczących innowacyjności.

 

BENEFICJENCI

Horyzont 2020 skierowany jest do:

  • uczelni wyższych;
  • naukowców indywidualnych na każdym etapie kariery naukowej;
  • jednostek naukowych prowadzących badania;
  • przedsiębiorstw każdego typu (mikro, małe, średnie, duże);
  • partnerstw publiczno-prywatnych;
  • innych podmiotów posiadających osobowość prawną.

 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/