Wysokość opłat (czesne) obowiązujących studentów cudzoziemców podejmujących studia pierwszego oraz drugiego stopnia na zasadach odpłatności w roku akademickim 2017/2018

 I. Studia prowadzone w języku polskim

L.P.

Kierunek

Wysokość opłat za studia

semestr/rok [PLN]

studia I stopnia

studia II stopnia

S

N

S

N

 1.

Analityka chemiczna i spożywcza

 

2468/4936

1986/3972

-

-

2. 

Architektura

 

2367/4734

-

2684/5368

-

3. 

Architektura krajobrazu

 

2280/4560

-

-

-

4. 

Architektura wnętrz

 

2329/4658

-

2454/4908

-

5. 

Biotechnologia

 

2685/5370

2100/4200

2853/5706

-

6. 

Budownictwo

 

2302/4604

2100/4200

2803/5606

2100/4200

7. 

Elektronika i telekomunikacja

 

3600/7200

2320/4640

3850/7700

2500/5000

8. 

Elektrotechnika

 

3600/7200

2320/4640

3850/7700

2500/5000

9.

Energetyka

 

3600/7200

-

-

-

10.

Finanse i rachunkowość

2374/4748

1952/3904

-

-

11.

Informatyka stosowana

3550/7100

2300/4600

3850/7700

2500/5000

12.

Inspekcja weterynaryjna

4992/9984

-

-

-

13. 

Inżynieria biomedyczna

 

4239/8478

-

4337/8674

-

14.

Inżynieria materiałowa

2209/4418

-

-

-

15.

Inżynieria odnawialnych źródeł energii

 

4344/8688

-

-

-

16. 

Inżynieria środowiska

 

2318/4636

2100/4200

2848/5696

2100/4200

17.

Inżynieria w biologii stosowanej

10039/20078

     
18. 

Mechanika i budowa maszyn

 

4289/8578

2100/4200

4047/8094

2100/4200

19.

Nanobioinżynieria

3122/6244

-

-

-

20. 

Ochrona środowiska

 

7780/15560

2707/5414

6006/12012

2340/4680

21.

Ochrona środowiska (IV sem.)

-

-

4004/-

1560/-

22. 

Ogrody zoologiczne i zwierzęta amatorskie

 

6147/12294

-

-

-

23.

Przetwórstwo tworzyw sztucznych

4954/9908

-

-

-

24. 

Rolnictwo

 

2425/4850

1710/3420

2639/5278

1710/3420

25. 

Technologia chemiczna

 

26514/5028

1947/3894

2881/5762

1783/3566

26. 

Technologia żywności
i żywienie człowieka (WRiB)

 

2748/5496

-

2864/5728

-

27. 

Technologia żywności
i żywienie człowieka (WTiICH)

 

2504/5008

-

-

-

28. 

Teleinformatyka

 

3550/7100

2300/4600

-

-

29. 

Transport

 

3903/7806

2100/4200

4212/8424

2100/4200

30. 

Wzornictwo

 

7229/14458

-

-

-

31. 

Zarządzanie

 

1942/3884

1456/2912

1841/3682

1383/2766

32. 

Zarządzanie i inżynieria produkcji

2040/4080

1709/3418

2007/4014

1630/3260

33.

Zielarstwo i fitoterapia

2480/4960

-

-

-

34. 

Zoofizjoterapia

 

4846/9692

2560/5120

-

-

35. 

Zootechnika

 

6907/13814

2164/4328

4030/8060

1867/3734

S- studia stacjonarne; N- studia niestacjonarne

 

II. Studia prowadzone w języku angielskim

L.P.

Kierunek

Wysokość opłat za studia

semestr/rok [PLN]

studia I stopnia

studia II stopnia

S

N

S

N

1.

Computer Aided Engineering

 

-

-

4293/8586

-

2.

Informatyka stosowana

 

-

-

7700/15400

5000/10000

3.

Zootechnika

 

-

-

6045/12090

-

4.

Rolnictwo

-

-

2639/5278

-

5.

Biotechnologia

-

-

2853/5706

-

S- studia stacjonarne; N- studia niestacjonarne

 

Wysokość opłat (czesne) obowiązujących studentów cudzoziemców podejmujących studia trzeciego stopnia (doktoranckie) na zasadach odpłatności w roku akademickim 2017/2018

Studia prowadzone w języku polskim

L.P.

Kierunek

Wysokość opłat za studia

semestr/rok [PLN]

studia III stopnia

S

N

 1.

Agronomia

 

1371/2742

-

2. 

Budowa i eksploatacja maszyn

 

2406/4812

-

3. 

Budownictwo

 

3177/6354

-

4. 

Ochrona i kształtowanie środowiska

 

1371/2742

-

5. 

Zootechnika

 

3307/6614

-

 

S- studia stacjonarne; N- studia niestacjonarne