Wysokość opłat (czesne) obowiązujących studentów cudzoziemców podejmujących studia pierwszego oraz drugiego stopnia na zasadach odpłatności w roku akademickim 2019/2020

 I. Studia prowadzone w języku polskim

L.P.

Kierunek

Wysokość opłat za studia

semestr/rok [PLN]

studia I stopnia

studia II stopnia

S

N

S

N

 1.

Analityka chemiczna i spożywcza

 

3648/7296

2834/5668

-

-

2. 

Architektura

 

3800/7600

-

3290/6580

-

3. 

Architektura krajobrazu

 

2960/5920

-

-

-

4. 

Architektura wnętrz

 

5320/10640

-

3770/7540

-

5. 

Biotechnologia

 

2980/5960

-

3086/6172

-

6. 

Budownictwo

 

3660/7320

2100/4200

3550/7100

2100/4200

7. 

Elektronika i telekomunikacja

 

3700/7400

2500/5000

3950/7900

2650/5300

8. 

Elektrotechnika

 

3700/7400

2550/5100

3950/7900

2700/5400

9.

Energetyka

 

3700/7400

-

-

-

10.

Finanse i rachunkowość

2236/4472

2262/4524

-

-

11.

Geodezja i kartografia

5120/10240

-

-

-

12. Gospodarowanie zasobami naturalnymi 4175/8350 - - -
13.

Informatyka stosowana

3700/7400

2600/5200

3950/7900

2700/5400

14.

Inspekcja weterynaryjna

3539/7078

-

-

-

15.

Inżynieria biomedyczna

 

3253/6506

-

2823/5646

-

16.

Inżynieria materiałowa

3661/7322

-

-

-

17.

Inżynieria odnawialnych źródeł energii

 

3195/6390

-

-

-

18.

Inżynieria środowiska

 

4625/9250

2300/4600

3550/7100

2100/4200

19.

Mechanika i budowa maszyn

 

3533/7066

2300/4600

4100/8200

2300/4600

20.

Mechatronika

3583/7166

-

-

-

21.

Przetwórstwo tworzyw sztucznych

4023/8046

-

-

-

22.

Rolnictwo

 

2562/5124

1826/3652

2562/5124

1815/3630

23.

Technologia chemiczna

3715/7430

2813/5626

4037/8074

2931/5862

24.

Technologia żywności i żywienie człowieka (WRiB)

 

2887/5774

-

3189/6378

-

25.

Technologia żywności
i żywienie człowieka (WTiICH)

 

3711/7422

-

-

-

26.

Teleinformatyka

 

3700/7400

2500/5000

-

-

27.

Transport

 

3596/7192

2300/4600

4296/8592

2300/4600

28.

Wzornictwo

 

2958/5916

-

3265/6530

-

29. 

Zarządzanie

 

2341/4682

2295/4590

2297/4594

2056/4112

30. 

Zarządzanie i inżynieria produkcji

2596/5192

2219/4438

2323/4646

2295/4590

31.

Zielarstwo i fitoterapia

2634/5268

-

-

-

32. 

Zoofizjoterapia

 

3311/6622

-

-

-

33.

Zootechnika

 

2958/5916

2141/4282

3059/6118

2223/4446

S- studia stacjonarne; N- studia niestacjonarne

 

II. Studia prowadzone w języku angielskim

L.P.

Kierunek

Wysokość opłat za studia

semestr/rok [PLN]

studia I stopnia

studia II stopnia

S

N

S

N

1.

Biotechnologia

 

-

-

3086/6172

-

2.

Informatyka stosowana

 

-

-

7700/15400

5000/10000

3.

Przetwórstwo tworzyw sztucznych

(studia dualne)

4141/8282

-

-

-

4.

Rolnictwo

-

-

2871/5742

-

S- studia stacjonarne; N- studia niestacjonarne