WYMAGANIA JĘZYKOWE

 

 

Studia prowadzone w języku polskim

Cudzoziemcy, którzy chcą studiować na UTP w języku polskim muszą wykazać się dobrą znajomością języka polskiego (dobra - pozwalająca na swobodne porozumiewanie się podczas zajęć prowadzonych na uczelni).

 

Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia prowadzone w języku polskim, jeżeli:

  • ukończą roczny kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra do spraw szkolnictwa wyższego,
  • posiadają certyfikat znajomości języka polskiego, 
  • uzyskają potwierdzenie uczelni przyjmującej na studia, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim.