Adres:
85-796 Bydgoszcz, ul. Prof. S. Kaliskiego 7;
budynek RCI; pokoje B-117, B-118, B-119, C2

Center for International Studies
tel. (+48 52) 374 92 78; fax. (+48 52) 374 93 99


Zadania Działu

 

 1. Analiza dokumentacji europejskiej, kryteriów uczestnictwa, pakietów informacyjnych programów międzynarodowych pod kątem możliwości udziału pracowników i studentów Uczelni w programach międzynarodowych.

 2. Gromadzenie informacji, prowadzenie doradztwa oraz konsultacji dla pracowników UTP

  w związku z realizacją projektów międzynarodowych.

 3. Koordynowanie realizacji projektów badawczych i edukacyjnych: Programów Ramowych Unii Europejskiej, COSME, EUREKA, COST, ERASMUS +, CEEPUS, VISBY i innych.

 4. Obsługa międzynarodowych projektów finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Narodowego Centrum Nauki, Fundacje na Rzecz Nauki Polskiej, Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego, Funduszu Norweskiego, Funduszu Szwajcarskiego.

 5. Koordynowanie współpracy naukowej i naukowo-technicznej wynikającej z umów międzyrządowych.

 6. Obsługa umów/porozumień pomiędzy uczelniami.

 7. Obsługa zagranicznych ofert stypendialnych dla pracowników i studentów Uczelni.

 8. Współpraca z regionem, analiza możliwości korzystania z funduszy strukturalnych i spójności.

 9. Działania związane z promocją uczelni w zakresie współpracy międzynarodowej.

 10. Współpraca z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz krajowymi i europejskimi biurami programów międzynarodowych.

 11. Kompleksowa obsługa spraw związanych z wyjazdami zagranicznymi pracowników i studentów, przyjazdami gości zagranicznych, cudzoziemcami przebywającymi na Uczelni (pracownikami, stypendystami).

 12. Obsługa studentów zagranicznych, w tym rekrutacja zagranicznych kandydatów na studia.

 13. Monitorowanie wydatków związanych z realizacją współpracy z zagranicą,

 14. Prowadzenie sprawozdawczości w zakresie współpracy z zagranicą.

 15. Prowadzenia działalności Punktu Kontaktowego Programów Europejskich (doradztwa, konsultacji itp.).

 16. Prowadzenie działalności Punktu Obsługi Studentów Zagranicznych.

 

        Punkt Obsługi Studentów Zagranicznych:

 • Kompleksowa obsługa obcokrajowców oraz ich integracja z polskimi studentami.

 • Podnoszenie atrakcyjności UTP dla zagranicznych studentów:

 • Prowadzenie polityki informacyjnej dla studentów zagranicznych zainteresowanych studiami na UTP.

 • Prowadzenie polityki informacyjnej dla studentów UTP zainteresowanych studiami za granicą.

 • Pomoc i mediacja w załatwianiu spraw administracyjnych dla studentów zagranicznych.

 • Wzmożenie polityki informacyjnej wśród studentów UTP dotyczącej dostępnych programów międzynarodowych.

 • Pomoc w przygotowaniu do studiów zagranicznych.

 

 

Merytoryczną działalność Działu nadzoruje Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej
Prof. dr hab. inż. Adam Gadomski, 
tel. (52) 340 86 97

 Pracownicy Działu Współpracy Międzynarodowej

 
tel. (52) 374 92 98
fax. (52) 374 93 99 

mgr Monika Wnęk
Kierownik Działu

Koordynowanie Programów Ramowych Badań Naukowych, Rozwoju
Technologicznego i Prezentacji Unii Europejskiej
Obsługa administracyjna funduszy norweskich

tel. (52) 374 92 97
e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mgr Małgorzata Jaroszewska 
Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+
Obsługa administracyjna programu Tempus
tel. (52) 374 92 99
 

mgr Magdalena Kapela
Wyjazdy pracowników w ramach Programu Erasmus
Obsługa zagranicznych wyjazdów służbowych
tel. (52) 374 94 32;
e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mgr inż. Katarzyna Zadworna
Wyjazdy pracowników i studentów w ramach Programu Erasmus
Obsługa zagranicznych wyjazdów służbowych
tel. (52) 374 92 57
e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
mgr Marta Szumańska
Punkt Obsługi Studentów Zagranicznych
tel. (52) 374 92 78
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz