Aktualne oferty stypendialne

 

EURAXESS (portal mobilnych naukowców) stypendia zagraniczne; aktualne terminy aplikacji: https://www.euraxess.pl/pl/poland/praca-granty

 

GRANTY MARIE SKŁODOWSKA-CURIE INDIVIDUAL FELLOWSHIPS. Termin: 12 września 2018; https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020

 

AUSTRIA (Institute of Science and Technology) stypendia dla osób po doktoracie; termin: 15 września 2018; http://ist.ac.at/en/research/postdoctoral-research/istfellow

 

ERC Advanced Grant dla doświadczonych naukowców; termin: 30 sierpnia 2018; http://www.kpk.gov.pl/?page_id=18620

 

JAPONIA - stypendia dla osób po doktoracie; termin: 31 sierpnia 2018; http://www.mif-japan.org/fellowship/announcement/?hl=en

 

EUROPA – stypendia European Research Consortium for Informatics and Mathematics dla osób po doktoracie; termin: 30 września 2018; https://fellowship.ercim.eu/information

 

FINLANDIA stypendia dla doktorantów; termin: nabór ciągły- należy aplikować 5 miesięcy przed planowaną wizytą; www.studyinfinland.fi/tuition_and_scholarships/cimo_scholarships/cimo_fellowships

 

INDIE - granty na krótkie pobyty; technologie oczyszczania gleby i wód; termin: nabór ciągły; http://www.tecoproject.eu/index.php/project-submission

 

KRAJE GRUPY WYSZEHRADZKIEJ, PARTNERSTWA WSCHODNIEGO, BAŁKANY – granty międzynarodowe terminy: 1 lutego, 1 czerwca, 1 października 2018, https://www.visegradfund.org/

 

NIEMCY

1.      DAAD - stypendia dla doktorantów i młodych naukowców (pobyt krótkoterminowy), stypendia dla naukowców i nauczycieli akademickich (pobyt badawczy);  termin: 1 maja, 15 listopada; http://www.daad.pl

2.      Leibniz-DAAD Research Fellowships - stypendia dla młodych naukowców (tzw. postdoc); termin: styczeń 2019; https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?detail=54654913

3.      Fundacja Alexandra Von Humboldta - oferty stypendialne na badania dla doktorantów, doktorów (z różnym stażem), profesorów, wszystkie dziedziny; termin: różne; www.humboldt-foundation.de
www.humboldt-foundation.de/web/programmes-by-target-group.html    

 

RÓŻNE KRAJE

  1. NAWA - studia, staże naukowe oraz kursy językowe dla doktorantów, doktorów i profesorów, wszystkie dziedziny, termin: grudzień 2018 r. W przypadku, gdy termin złożenia jest inny niż wskazano, zaznaczone jest to przy kraju, którego to dotyczy: https://nawa.gov.pl/
  2. Stypendium dla doktorantów (do 27 lat); biomedycyna; termin: 1 lutego, 1 czerwca, 1 października; http://www.bifonds.de/fellowships-grants/phd-fellowships.html 
  3. Stypendia European Molecular Biology Organisation "short term" - krótkie 3-miesięczne stypendia; termin: nabór ciągły - należy aplikować 3 miesiące przed planowanym wyjazdem; http://www.embo.org/funding-awards/fellowships/short-term-fellowships#about
  4. Stypendia EMBO dla osób po doktoracie "long term" - termin: nabór ciągły -wnioski przyjmowane są przez cały rok z dwoma terminami oceny (luty i sierpień); http://www.embo.org/funding-awards/fellowships/long-term-fellowships#about

 

 

BAZA STAŻY MIĘDZYNARODOWYCH:

 

NARODOWA AGENCJA WYMIANY AKADEMICKIEJ (NAWA)

Opis działalności: NAWA koordynuje i organizuje rekrutację oraz kwalifikację polskich naukowców i studentów na stypendia zagraniczne. W ofercie stypendialnej NAWA znajdują się informacje o możliwościach wyjazdów na studia częściowe, staże naukowe oraz kursy językowe w niektórych z 38 krajów świata.

Jakie dziedziny: wszystkie

Kto może aplikować: doktorant, doktor, profesor

Więcej informacji: https://nawa.gov.pl/

 

FUNDACJA NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ (FNP)

Opis działalności: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej jest niezależną, samodzielną finansowo instytucją typu non-profit, powołaną dla pełnienia misji wspierania nauki w Polsce. Fundacja wspiera wybitnych naukowców i zespoły badawcze. Swoje cele FNP osiąga przyznając m.in. indywidualne nagrody i stypendia dla naukowców.

Jakie dziedziny: wszystkie

Kto może aplikować: pracownik naukowy przed doktoratem, doktor (na każdym etapie kariery naukowej), profesor

Więcej informacji: www.fnp.org.pl

 

FUNDUSZ STYPENDIALNY w ramach MECHANIZMU NORWESKIEGO

Opis działalności: Program „Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy” z Norweskich Funduszy przyczynia się do wzmacniania potencjału ludzkiego oraz poszerzanie wiedzy poprzez zwiększenie mobilności studentów oraz pracowników uczelni wyższych pomiędzy Polską a Norwegią, Islandią i Liechtensteinem.

Więcej informacji: http://fss.org.plhttp://www.eeagrants.org

NIEMIECKA CENTRALA WYMIANY AKADEMICKIEJ (DAAD)

Deutscher Akademischer Austausch Dienst

Opis działalności: DAAD jest stowarzyszeniem niemieckich szkół wyższych i związków studenckich. Jej zadaniem jest reprezentowanie niemieckich uczelni za granicą i wspieranie międzynarodowej wymiany akademickiej. DAAD oferuje różne krótko- i długoterminowe stypendia indywidualne dla naukowców z różnym stażem, kursy wakacyjne, finansuje też podróże grupowe.

Więcej informacji: www.daad.pl

Jakie dziedziny: wszystkie

Kto może aplikować: doktorant, doktor, pracownik naukowy

 

Leibniz-DAAD Research Fellowships

DAAD wraz ze Wspólnotą Naukową im. Leibniza oferują nowy program stypendialny. Program skierowany jest do wysoko wykwalifikowanych naukowców z tytułem naukowym doktora. 

Więcej informacji: https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?detail=54654913

 

FUNDACJA ALEXANDRA von HUMBOLDTA

Alexander von Humboldt Stiftung

Opis działalności: Fundacja Alexandra von Humboldta jest organizacją non-profit, utworzoną przez Republikę Federalną Niemiec w celu promocji międzynarodowej współpracy badawczej. Fundacja przyznaje stypendia na badania w Niemczech.

Więcej informacji: www.humboldt-foundation.de 

Jakie dziedziny: wszystkie dziedziny nauki

Kto może aplikować: doktorant, doktor (z różnym stażem), profesor

Więcej informacji: www.humboldt-foundation.de/web/programmes-by-target-group.html

 

NIEMIECKA WSPÓLNOTA BADAWCZA (DFG)

Deutsche Forschungsgemeinschaft

Opis działalności: DFG jest to niezależna organizacja udzielająca wsparcia finansowego i promująca badania naukowe oraz współpracę międzynarodową; Organizacja udziela grantów indywidualnym naukowcom na badania naukowe, a także prowadzi większe programy stypendialne oraz wspiera różne naukowe wydarzenia.

Jakie dziedziny: wszystkie

Kto może aplikować: doktorant, doktor (z różnym stażem naukowym)

Więcej informacji: www.dfg.de/en/research_funding/programmes/index.jsp

 

FUNDACJA FRITZ THYSSEN

Fritz Thyssen Stiftung

Opis działalności: Fundacja udziela grantów na badania naukowe głównie w Niemczech, wspiera wyjazdy stypendialne i wymianę naukowców, a także udziela dotacji na organizację konferencji. Więcej informacji:www.fritz-thyssen-stiftung.de/?L=1 (w języku angielskim)

Jakie dziedziny: historia, kultura, religia, język, polityka, gospodarka, nauki społeczne, stosunki międzynarodowe, medycyna, nauki przyrodnicze

Kto może aplikować: doktor (z różnym stażem naukowym) za pośrednictwem uczelni lub innej instytucji naukowej non-profit

 

STYPENDIA AMBASADY FRANCUSKIEJ

Opis działalności: stypendia naukowo-badawcze dla naukowców na różnym etapie kariery, którzy chcą prowadzić badania we Francji i dla osób chcących studiować w tym kraju.

Więcej informacji: www.ambafrance-pl.org/spip.php?rubrique2

Jakie dziedziny: zależy od programu

Kto może aplikować: student 5 roku, absolwent, doktorant, doktor (na różnym etapie kariery)

Więcej informacji: https://www.institutfrancais.pl/

 

WYSZEHRADZKI MIĘDZYNARODOWY FUNDUSZ STYPENDIALNY

Visegrad Fund

Opis działalności: międzynarodowa organizacja promująca współpracę głównie między państwami Grupy Wyszehradzkiej i państwami zachodniej części Półwyspu Bałkańskiego oraz Kaukazu Południowego; organizacja oferuje bardzo wiele różnych programów stypendialnych.

Więcej informacji: http://visegradfund.org/about/

Jakie dziedziny: wszystkie

Kto może aplikować: każdy (w zależności od programu)

Więcej informacji: http://visegradfund.org/scholarships

 

FUNDACJA KOŚCIUSZKOWSKA

Kościuszko Foundation

Opis działalności: amerykańsko-polska instytucja kulturalno-oświatowa, realizująca szereg programów stypendialnych przyczyniających się do wymiany doświadczeń edukacyjnych, naukowych i kulturalnych. Więcej informacji: www.thekf.org

Jakie dziedziny: wszystkie

Kto może aplikować: student, doktorant, pracownik naukowy

 

UNESCO

Program stypendialny dla młodych naukowców z krajów Europy Środkowo-Wschodniej realizowany jest przez Polski Komitet ds. UNESCO przy współpracy z BUWiWM.

UNESCO dysponuje bogatą ofertą stypendiów, realizowanych między innymi we współpracy z rządami państw członkowskich oraz innymi partnerami. Większość propozycji stypendialnych kierowana jest do reprezentantów określonych grup krajów oraz do przedstawicieli określonych gałęzi nauki. Stypendia UNESCO w dziedzinach priorytetowych przeznaczone dla kandydatów do 45 roku życia, pragnących pogłębić wiedzę teoretyczną i praktyczną w dziedzinie swojej specjalizacji. Są to stypendia krótkoterminowe od 3 do 6 miesięcy. Kandydat sam nawiązuje kontakt z ośrodkiem naukowym, w którym zamierza odbywać staż.

Więcej informacji: http://www.unesco.pl

 

FUNDACJA WSPÓŁPRACY POLSKO-NIEMIECKIEJ

Stiftung für Deutsch-Polnische Zusammenarbeit

Opis działalności: GFPS-Polska Stowarzyszenie Naukowo-Kulturalne w Europie Środkowej i Wschodniej powstało z inicjatywy byłych stypendystów i studentów związanych z GFPS e.V. - Stowarzyszeniem Wymiany Studenckiej w Europie Środkowej i Wschodniej. Ideą przyświecającą założycielom było stworzenie organizacji partnerskiej ściśle współpracującej z GFPS zarówno w dziedzinie wymiany stypendialnej, jak i naukowo-kulturalnej Polski i Niemiec.

Więcej informacji: www.gfps.pl
Jakie dziedziny: wszystkie
Kto może aplikować: doktorant (do 32 roku życia)

 

FUNDACJA VOLKSWAGENA

Volkswagen Stiftung

Opis działalności: niezależna organizacja non-profit udzielająca wsparcia finansowego w różnych dziedzinach badań naukowych ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjnych pomysłów i interdyscyplinarnych projektów; Organizacja oferuje różne programy stypendialne oraz wsparcie finansowe na organizację warsztatów, sympozjów, konferencji, szkół letnich.

Jakie dziedziny: inżynieria, nauki przyrodnicze, medycyna, ekonomia, prawo, nauki społeczne

Kto może aplikować: doktor (z różnym stażem – w zależności od programu)

Więcej informacji: https://www.volkswagenstiftung.de/en

 

Euraxess – portal mobilnych naukowców

stypendia zagraniczne – aktualne terminy aplikacji

https://www.euraxess.pl/pl/poland/praca-granty

Baza ofert stypendialnych zawiera listę instytucji polskich i zagranicznych, które przyznają stypendia, granty badawcze oraz oferują inne możliwości finansowania badań polskich naukowców. Oferty zostały podzielone wg dziedzin naukowych.