Instytucje i programy finansujące rozwój Nauki

 

NARODOWE CENTRUM NAUKI

Opis działalności: NCN jest agencją wykonawczą z siedzibą w Krakowie, powołaną do wspierania działalności naukowej w zakresie badań podstawowych, czyli prac eksperymentalnych lub teoretycznych podejmowanych przede wszystkim w celu zdobycia nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów, bez nastawienia na praktyczne zastosowania ani użytkowanie. NCN finansuje projekty badawcze naukowców z różnym stażem, stypendia doktorskie, projekty międzynarodowe na drodze otwartych konkursów. Więcej informacji: www.ncn.gov.pl  

Jakie dziedziny: wszystkie

Kto może aplikować: doktorant, doktor na każdym etapie

Więcej informacji: www.ncn.gov.pl/html/finansowanie-konkursy.html

https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/harmonogram

 

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

Opis działalności: Głównym zadaniem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju jest zarządzanie i realizacja strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych, które bezpośrednio przekładają się na rozwój innowacyjności.

Do zadań NCBiR należy wspieranie komercjalizacji i innych form transferu wyników badań naukowych do gospodarki, zapewnienie dobrych warunków dla rozwoju kadry naukowej, w szczególności udziału młodych naukowców w programach badawczych, realizacja międzynarodowych programów mobilności naukowców oraz inne zadania zlecone przez MNiSzW.

Jakie dziedziny: wszystkie

Kto może aplikować: doktorant, doktor na każdym etapie

Więcej informacji: http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe

 

EUREKA

Opis programu: Inicjatywa EUREKA to zdecentralizowana sieć 39 państw europejskich oraz Unii Europejskiej powołanej w celu wspierania międzynarodowej współpracy w badaniach i rozwoju.

Inicjatywa nadzorowana jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Nowa procedura aplikacji

Więcej informacji: http://www.eurekanetwork.org/

http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-wielostronna-/inne-inicjatywy-wielostronne/eureka/

 

CEI – Inicjatywa Środkowoeuropejska

Opis programu: CEI (Central European Initiative) to najstarsza i największa inicjatywa współpracy w Centralnej i Środkowej Europie. W Polsce koordynowana przez MNiSzW. Obecnie liczy 18 członków. Są to: Albania, Austria, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Republika Czeska, Czarnogóra,  Macedonia, Mołdawia, Polska, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Ukraina, Włochy i Węgry.

Misją IŚE jest współpraca polityczna, gospodarcza, kulturalna i naukowa między państwami członkowskimi. Główne hasło współpracy: regionalna współpraca w celu integracji europejskiej. Ponadto IŚE działa jako łącznik między państwami w makroregionach takich jak regiony: Bałtyku, Dunaju, Adriatyku i Morza Czarnego.

IŚE realizuje swoją misję poprzez następujące fundusze i instrumenty

   • CEI Cooperation Fund
   • CEI Fund at the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)
   • CEI Know-how Exchange Programme (KEP)
   • CEI University Network
   • CEI Science and Technology Network
   • EU-funded projects

Więcej informacji: http://www.cei.int/

 

FUNDACJA NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ (FNP)

Opis działalności: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej jest niezależną, samodzielną finansowo instytucją typu non-profit, powołaną dla pełnienia misji wspierania nauki w Polsce. FNP jest największym w Polsce pozabudżetowym źródłem finansowania nauki. Fundacja wspiera wybitnych naukowców i zespoły badawcze, transfer osiągnięć naukowych do praktyki gospodarczej oraz wspomaga inicjatywy służące polskiej nauce. Swoje cele FNP osiąga przyznając subwencje na modernizację zaplecza naukowego i ochronę zbiorów naukowych, a także wspierając inne przedsięwzięcia takie, jak konferencje, programy wydawnicze. Fundacja oferuje 25 różnych programów dla naukowców na wyżej wymienione cele.

Więcej informacji: www.fnp.org.pl

Jakie dziedziny: wszystkie

Kto może aplikować: pracownik naukowy przed doktoratem, doktor (na każdym etapie kariery naukowej), profesor, zespoły badawcze, instytucje naukowe i organizacje wspierające rozwój nauki w Polsce, biblioteki.

 

 POLSKO-NORWESKA WSPÓŁPRACA BADAWCZA

Opis działalności: Fundusze norweskie przyczynią się do spójności społecznej i gospodarczej w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Fundusze norweskie promują dwustronne stosunki z krajami - beneficjentami.

Więcej informacji: www.eeagrants.org

http://www.eog.gov.pl/strony/wiadomosci/

https://eeagrants.org/regionalcooperation

 

 FUNDUSZ WYSZEHRADZKI

Opis działalności: międzynarodowa organizacja promująca współpracę głównie między państwami Grupy Wyszehradzkiej i państwami zachodniej części Półwyspu Bałkańskiego oraz Kaukazu Południowego; organizacja oferuje bardzo wiele różnych programów, grantów oraz realizuje projekty naukowe i edukacyjne.

Więcej informacji: http://visegradfund.org/about/

Jakie dziedziny: wszystkie

Kto może aplikować: każdy (w zależności od programu) instytucje non-profit, edukacyjne, naukowe, przedsiębiorstwa prywatne, władze lokalne

Więcej informacji: http://visegradfund.org/grants/

 

 INSTYTUT SZWEDZKI - THE VISBY PROGRAM

Opis działalności: Jest to program wymiany naukowej i edukacyjnej pomiędzy Szwecją a 7 innymi państwami rejonu Morza Bałtyckiego: Białoruś, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rosja oraz Ukraina. Program umożliwia finansowanie zarówno indywidualnych stypendiów wyjazdowych, jak i projektów prowadzonych przez zespoły badawcze.

Jakie dziedziny: wszystkie

Kto może aplikować: doktorant, doktor, zespół badawczy

Więcej informacji: www.si.se/English/Navigation/Scholarships-and-exchanges/The-Visby-Program/About-the-Visby-Program/

 

AGREENSKILLS – francuskie granty w dziedzinie nauk rolniczych

Opis programu: francuskie konsorcjum Agreenium, zrzeszające dwie duże instytucje naukowo-badawcze, INRA i CIRAD oraz kilka francuskich szkół wyższych specjalizujących się w szeroko pojętych naukach rolniczych, ogłosiło konkurs pod nazwą AgreenSkills na granty dla młodych naukowców (tzw. post-doc). Kandydaci powinni przedstawić projekt badawczy i wybrać jedną z instytucji zrzeszonych w Agreenium jako miejsce swoich przyszłych badań. Konkurs pozostanie otwarty w trybie ciągłym przez najbliższe 4 lata, przy czym dwa razy w ciągu roku (po 15 maja i po 15 listopada) będą organizowane panele selekcyjne. Aplikacje składa się poprzez stronę internetową http://www.agreenskills.eu