WSPÓŁPRACA DWUSTRONNA

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego koordynuje współpracę dwustronną poprzez ogłaszanie konkursów na współpracę z poszczególnymi krajami w Europie i na świecie.

Mechanizm wymiany osobowej, w celu prowadzenia wspólnych badań, z wybranymi krajami działa bez finansowania ze strony MNiSW.

Więcej informacji:

http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/wspolpraca-z-zagranica/wspolpraca-dwustronna/mapa-swiata/

 

MOBILNOŚĆ PLUS

Celem programu pn. „Mobilność Plus” jest umożliwienie młodym naukowcom, w tym uczestnikom studiów doktoranckich, udziału w badaniach naukowych prowadzonych w renomowanych zagranicznych ośrodkach naukowych pod opieką wybitnych naukowców o międzynarodowym autorytecie w danej dziedzinie nauki.

Program zapewnia finansowanie pobytu uczestnika programu w jednostce naukowej posiadającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzącej w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe oraz podróży między miejscem zamieszkania uczestnika programu a miejscowością, w której znajduje się zagraniczny ośrodek.

Środki finansowe przyznawane w ramach programu obejmują również środki związane z pobytem za granicą małżonka i/lub niepełnoletnich dzieci uczestnika programu oraz kosztów ich podróży.

Program ma pomóc uczestnikom programu w dalszym rozwoju kariery naukowej przez zdobycie doświadczenia i wiedzy dzięki udziałowi w badaniach naukowych lub pracach rozwojowych realizowanych przy wykorzystaniu aparatury i metod niedostępnych w kraju. Umożliwienie wyjazdu z rodziną ma na celu wyeliminowanie ewentualnych dodatkowych barier, które mogłyby ograniczać mobilność uczestnika programu.

Więcej informacji:

http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-o-v-edycji-konkursu-mobilnosc-plus.html  

  

WSPÓLNY PROGRAM DAAD i MNiSW

Celem programu jest rozwijanie współpracy naukowej poprzez wspieranie wymiany osobowej, szczególnie młodej kadry naukowej, realizującej wspólne projekty badawcze.

Program jest skierowany do polskich i niemieckich zespołów naukowców zamierzających realizować wspólne projekty badawcze we wszystkich dziedzinach naukowych.

Polskim wnioskodawcą może być tylko szkoła wyższa lub instytut naukowo-badawczy (wykluczone są wnioski indywidualne). Partner niemiecki musi złożyć odpowiedni wniosek na formularzu DAAD w Niemczech.

Zgłoszenia należy złożyć do 30 czerwca 2017 roku.

Więcej informacji:

http://www.daad.pl/imperia/md/content/warschau/stipendien2013/ppp_2016.pdf

 

POLONIUM

Program obejmuje projekty badawcze, uzgodnione między konkretnymi polskimi i francuskimi zespołami badawczymi. Jest on wspierany finansowo przez obie strony, zgodnie z regulacjami finansowymi obowiązującymi w kraju każdej z nich.

W ramach Programu POLONIUM środki przyznawane przez obie strony na poszczególne projekty badawcze przeznaczone są wyłącznie na finansowanie wymiany osobowej (podróży i krótkich pobytów). Współpraca badawcza uzgodniona między zespołami może być finansowana przez strony w okresie do dwóch lat.

Projekt badawczy może być przedstawiony w dowolnej dziedzinie nauki przez każdą jednostkę naukową.