AGRICULTURE - second cycle studies

 

Main menu

 

UE Project and Course info

 

Course Content

 

Admission Rules

 

Summer School

 

Where will you study and live?

 

Contact

 

 


 

 

Multicultural project management


Integrated 1 semester Module for English speaking students
ERASMUS Programme 2017/2018
V0.9.


Subjects:

 

Realisation


Modular, one subject at a time, extensive supervised own studies and Polish language block in
the beginning facultative. Example winter/summer semester 2017/2018.

 

 

 

1 Facultative option, mandatory one of the facultative options
2 Facultative option, mandatory one of the facultative options

 

Poster

 


 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

BYDGOSZCZ at PHOTOS

 

 
FOT. MK

 

OLD BYDGOSZCZ

 

 

 

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

WSPÓŁPRACA DWUSTRONNA

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego koordynuje współpracę dwustronną poprzez ogłaszanie konkursów na współpracę z poszczególnymi krajami w Europie i na świecie.

Mechanizm wymiany osobowej, w celu prowadzenia wspólnych badań, z wybranymi krajami działa bez finansowania ze strony MNiSW.

Więcej informacji:

http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/wspolpraca-z-zagranica/wspolpraca-dwustronna/mapa-swiata/

 

MOBILNOŚĆ PLUS

Celem programu pn. „Mobilność Plus” jest umożliwienie młodym naukowcom, w tym uczestnikom studiów doktoranckich, udziału w badaniach naukowych prowadzonych w renomowanych zagranicznych ośrodkach naukowych pod opieką wybitnych naukowców o międzynarodowym autorytecie w danej dziedzinie nauki.

Program zapewnia finansowanie pobytu uczestnika programu w jednostce naukowej posiadającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzącej w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe oraz podróży między miejscem zamieszkania uczestnika programu a miejscowością, w której znajduje się zagraniczny ośrodek.

Środki finansowe przyznawane w ramach programu obejmują również środki związane z pobytem za granicą małżonka i/lub niepełnoletnich dzieci uczestnika programu oraz kosztów ich podróży.

Program ma pomóc uczestnikom programu w dalszym rozwoju kariery naukowej przez zdobycie doświadczenia i wiedzy dzięki udziałowi w badaniach naukowych lub pracach rozwojowych realizowanych przy wykorzystaniu aparatury i metod niedostępnych w kraju. Umożliwienie wyjazdu z rodziną ma na celu wyeliminowanie ewentualnych dodatkowych barier, które mogłyby ograniczać mobilność uczestnika programu.

Więcej informacji:

http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-o-v-edycji-konkursu-mobilnosc-plus.html  

  

WSPÓLNY PROGRAM DAAD i MNiSW

Celem programu jest rozwijanie współpracy naukowej poprzez wspieranie wymiany osobowej, szczególnie młodej kadry naukowej, realizującej wspólne projekty badawcze.

Program jest skierowany do polskich i niemieckich zespołów naukowców zamierzających realizować wspólne projekty badawcze we wszystkich dziedzinach naukowych.

Polskim wnioskodawcą może być tylko szkoła wyższa lub instytut naukowo-badawczy (wykluczone są wnioski indywidualne). Partner niemiecki musi złożyć odpowiedni wniosek na formularzu DAAD w Niemczech.

Zgłoszenia należy złożyć do 30 czerwca 2017 roku.

Więcej informacji:

http://www.daad.pl/imperia/md/content/warschau/stipendien2013/ppp_2016.pdf

 

POLONIUM

Program obejmuje projekty badawcze, uzgodnione między konkretnymi polskimi i francuskimi zespołami badawczymi. Jest on wspierany finansowo przez obie strony, zgodnie z regulacjami finansowymi obowiązującymi w kraju każdej z nich.

W ramach Programu POLONIUM środki przyznawane przez obie strony na poszczególne projekty badawcze przeznaczone są wyłącznie na finansowanie wymiany osobowej (podróży i krótkich pobytów). Współpraca badawcza uzgodniona między zespołami może być finansowana przez strony w okresie do dwóch lat.

Projekt badawczy może być przedstawiony w dowolnej dziedzinie nauki przez każdą jednostkę naukową.