Program Erasmus+ niesie ze sobą różnorodne korzyści akademickie i pozaakademickie. Erasmus to zwiększenie szans na rynku pracy, możliwość przebywania przez dłuższy czas w obcym kraju, poznanie nowych ludzi, dobra zabawa, zdobycie nowych doświadczeń, podniesienie poziomu wiedzy, używanie na co dzień języka obcego, poznanie obcych kultur.Erasmus+ Szkolnictwo wyższe to sektor realizujący akcje 1 i 2 programu Erasmus+ w odniesieniu do szkolnictwa wyższego. Kontynuuje tradycje programu Erasmus, działającego w latach 2007-2013 w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”. Erasmus+ Szkolnictwo wyższe promuje również udział w działaniach scentralizowanych programu Erasmus+ (akcja 3), zarządzanych przez Agencję ds. Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) w Brukseli.

 

Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020 nr 53891-EPP-1-PL-EPPKA3-ECHE

 

Akcja 1

W ramach akcji 1 programu Erasmus+ studenci mogą wyjeżdżać na studia oraz na praktyki w przedsiębiorstwach, organizacjach albo instytucjach działających w innych krajach uczestniczących w programie. Za granicę można wyjechać w trakcie dowolnego cyklu studiów (licencjackich, magisterskich lub doktoranckich), łącznie na nie dłużej niż 12 miesięcy. Minimalny czas pobytu na studiach wynosi 3 miesiące, a na praktyce – 2 miesiące. Studenci jednolitych studiów magisterskich lub równoważnych (np. kierunków lekarskich) mogą uczyć się za granicą nawet przez 24 miesiące.

Więcej informacji na temat Akcji 1: http://erasmusplus.org.pl/szkolnictwo-wyzsze/akcja-1/

 

Akcja 2

Partnerstwa strategiczne

„Partnerstwa strategiczne” w sektorze szkolnictwa wyższego polegają na współpracy między instytucjami w ramach międzynarodowych projektów. Ich celem powinno być wdrażanie i upowszechnianie innowacyjnych rozwiązań w szkolnictwie wyższym, a efektem – modernizacja oferty dydaktycznej, jej lepsze dostosowanie do potrzeb społeczeństwa i gospodarki oraz podniesienie jakości kształcenia. 

Sojusze na rzecz wiedzy (działanie zarządzane przez EACEA)

Sojusze na rzecz wiedzy to międzynarodowe projekty współpracy szkół wyższych i przedsiębiorstw, których celem jest wspieranie innowacyjności w szkołach wyższych, sferze biznesu i szerszym otoczeniu społeczno-ekonomicznym, rozwijanie w społeczeństwie umiejętności związanych z przedsiębiorczością, stymulowanie i ułatwianie przepływu wiedzy między uczelniami i przedsiębiorstwami.

Więcej informacji na temat Akcji 2: http://erasmusplus.org.pl/szkolnictwo-wyzsze/akcja-2/

Zapisz