DOKUMENTY DO POBRANIA

 

 


Studenci - studia
Wniosek wyjazdowy >>doc<<
Learning Agreement for Studies
>>doc<<
Instrukcja przygotowania Learning Agreement >>doc<<
Transcript of records UTP do pobrania z USOS
Pismo do dziekana >>doc<<
Dane osobowe >>doc<<
Wniosek o dofinansowanie >>doc<<

 


Studenci - praktyka
Wniosek wyjazdowy          >>doc<<  
Letter of Intent >>doc<<
Learning Agreement for Traineeship
>>doc<<
Pismo do dziekana >>doc<<
Dane osobowe >>doc<<
Wniosek o dofinansowanie >>doc<<

 


Absolwenci - praktyka
Wniosek wyjazdowy          >>doc<<  
Letter of Intent >>doc<<
Learning Agreement for Traineeship
>>doc<<
Dane osobowe >>doc<<

 

 


Pracownicy - wyjazd w celach dydaktycznych
Staff Mobility for Teaching  >>doc<<
Wniosek wyjazdowy   >>doc<<
Dane pracownika do umowy  >>doc<<

 


Pracownicy - wyjazd w celach szkoleniowych
Staff Mobility for Training  >>doc<<
Wniosek wyjazdowy   >>doc<<
Dane pracownika do umowy >>doc<<

 

Wykaz kodów dziedzin  >>pdf<<

Wykaz umów bilateralnych  >>pdf<<

 

Wskazówki i informacje dla studentów korzystających z systemu OLS  >>pdf<<

 Erasmus+ OLS