Praktyki 2015/2016


 

Praktyki bezpłatne w Santiago de Compostela (ESN Santiago)

 

Erasmus Student Network jest jedną z największych ogólnoeuropejskich organizacji studenckich o charakterze wolontariatu, której celem jest wspieranie i rozwój programów międzynarodowych wymian studenckich. Funkcjonuje od 1989 roku. Działalność prowadzona jest na trzech szczeblach: międzynarodowym, krajowym i lokalnym.

ESN Santiago stanowi jeden z 480 oddziałów lokalnych. Znajduje się na liście organizacji studenckich funkcjonujących przy Uniwersytecie Santiago de Compostela oraz jest zarejestrowany  zgodnie z prawem Rady Autonomii Galicji.

ESN Santiago zaoferuje studentom UTP możliwość odbycia praktyk w swoim biurze. Biorąc pod uwagę aktywność ESN Santiago, jest to okazja do zdobycia doświadczenia zawodowego w wielu dziedzinach. Przede wszystkim praca ma charakter międzynarodowy, dając szansę poznania wielu kultur oraz praktycznego użycia języków obcych. Do  zadań ESN należy m.in. pomoc prawna, pomoc w szukaniu mieszkań, organizacja spotkań wymiany językowej „Tandem” oraz imprez kulturalnych, planowanie wycieczek. Ponadto praktykant ma okazję zdobyć doświadczenie w zakresie prowadzenia organizacji, czyli obsługi biura, prowadzenia księgowości, przygotowywania grafik, obróbki zdjęć.

Więcej informacji: OGŁOSZENIE 2016/2017 oraz ESN Santiago

 


 

 


 

Semestr na Delaware State University w Dover (USA)

 

Wniosek aplikacyjny: DSU

Strona internetowa DSU: http://www.desu.edu/


 

Oferta praktyk dla studentów wzornictwa - Aristotle University of Thessaloniki

 

Więcej informacji: Internship in Aristotle University of Thessaloniki