6 listopada br. o godz. 12.15 w budynku Regionalnego Centrum Innowacyjności sala nr C8
odbędzie się spotkanie z Karoliną Orton Vice–Konsulem
w Ambasadzie Stanów Zjednoczonych w Warszawie.

Celem spotkania jest zainteresowanie studentów wymianą kulturową
ze Stanami Zjednoczonymi. W trakcie spotkania studenci uzyskają wiedzę z zakresu
formalnych aspektów wyjazdu oraz przykładowych lokalizacji.

Spotkanie odbędzie się w języku angielskim.

Informacja o Karolinie Orton

Kontakt: mgr Monika Wnęk, Dział Współpracy Międzynarodowej.

Serdecznie zapraszamy pracowników, doktorantów oraz studentów naszej Uczelni!

 

 

 


 

 

Rekrutacja studentów na studia w ramach programu Erasmus+

Program Erasmus+ to zwiększenie szans na rynku pracy, możliwość przebywania przez dłuższy czas w obcym kraju, poznanie nowych ludzi, dobra zabawa, zdobycie nowych doświadczeń, podniesienie poziomu wiedzy, używanie na co dzień języka obcego, poznanie obcych kultur.

Na wnioski studentów chętnych do wzięcia udziału w wymianie studenckiej w roku akademickim 2018/2019 w semestrze letnim w ramach rekrutacji uzupełniającej czekamy w Dziale Współpracy Międzynarodowej (RCI, p. B119) do 15 listopada 2018 r.

Formularz wniosku, zasady wyjazdów, lista uczelni partnerskich oraz aktualne stawki stypendialne znajdują się na stronie internetowej: http://iro.utp.edu.pl/index.php/pl/erasmus
Studenci do wniosku powinni dołączyć certyfikat bądź zaświadczenie o znajomości języka obcego.

Zapraszamy wszystkich studentów studiów inżynierskich, magisterskich oraz doktoranckich do wyjazdów za granicę. Można ubiegać się o dwa rodzaje wyjazdów:

  • na studia – do zagranicznej szkoły wyższej współpracującej z UTP
  • na praktykę – do zagranicznego przedsiębiorstwa, organizacji lub instytucji. Można wyjechać na praktykę do przedsiębiorstwa lub instytucji zagranicznej, która zgodziła się przyjąć studenta na praktykę w ramach Erasmusa.

Wyjechać można na okres od 3 do 12 miesięcy, w obrębie jednego, tego samego roku akademickiego. Okres studiów za granicą będzie uznany za równoważny okresowi studiów na UTP, pod warunkiem, że zostaną zaliczone wszystkie przedmioty uzgodnione wcześniej w Porozumieniu o programie zajęć (Learning Agreement).

Student biorący udział w wymianie otrzyma stypendium jako dofinansowanie części kosztów podróży i pobytu w innym kraju.

Głównym kryterium wyjazdu jest znajomość języka obcego, potwierdzona certyfikatem lub zaświadczeniem ze Studium Języków Obcych.

 

Szczegółowe informacje:

Dział Współpracy Międzynarodowej

Ul. Kaliskiego 7, RCI, p. 119B, tel: (52) 3749257

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

http://iro.utp.edu.pl/index.php/pl/erasmus

http://erasmusplus.org.pl/

 

 


 

Stypendia GFPS w semestrze letnim 2018/2019

GFPS-Polska to organizacja studencka powstała w 1994 roku. Jej celem statutowym
jest wspieranie nauki, współpracy i wymiany studenckiej oraz naukowej
między Polską, a Niemcami. W stypendiach, kursach i warsztatach organizowanych
przez stowarzyszenie wzięło udział do tej pory kilka tysięcy osób.
Środki na organizowane wydarzenia i stypendia pozyskuje z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej,
Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży oraz darowizn.


Zapraszamy studentów i doktorantów wszystkich kierunków
do zgłaszania się do programu stypendialnego w Niemczech.

Stypendium przyznawane jest na okres marzec 2019 - lipiec 2019
(na semestr letni wg niemieckiego kalendarza akademickiego).
GFPS oferuje pobyt na uniwersytetach m. in. w Berlinie, Lipsku, Heidelbergu,
Dreźnie, Hamburgu, Monachium, Bremie. 
Termin nadsyłania zgłoszeń został wyznaczony na 31.10.2018.

Wymogiem, jaki GFPS-Polska stawia stypendystom, jest przeprowadzenie
projektu naukowego na wybrany przez siebie temat,
niekoniecznie związany z tokiem studiów.
Projekt może przyjąć formę referatu, doświadczenia, badania itp.
Mile widziane jest nawiązanie do swojej pracy dyplomowej:
licencjackiej, inżynierskiej, magisterskiej, doktorskiej.

Oprócz finansowania pobytu stowarzyszenie organizuje
dla stypendystów bogaty program kulturalny, pomoc w znalezieniu mieszkania
oraz przy wypełnianiu formalności.

 

Pełna informacja o stypendium, regulamin oraz formularz zgłoszeniowy
znajdują się na stronie: https://www.gfps.pl/info/

 

 

 


 

 

Spotkanie z prof. Piotrem Moncarzem z Uniwersytetu Stanforda

 

9 października br. w Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego odbędzie się spotkanie z profesorem Piotrem Moncarzem z Uniwersytetu Stanforda, który wygłosi wykład i przeprowadzi warsztaty pt.

„Eco-system przedsiębiorczości innowacyjnej. Dolina Krzemowa a Polska. Co mamy, czego nam brakuje, jak to uzupełnić?”

Informacja o prof. Piotrze Moncarzu

 

Program spotkania: 

Część I godz. 10:00 - 11:30 miejsce - budynek Auditorium Novum, aula

Wykład – wstęp wolny

Część II godz. 11:45 – 13.30

miejsce - budynek: Regionalne Centrum Innowacyjności, sala nr C8

Aspekty praktyczne – rejestracja: formularz dostępny na stronie  https://tiny.pl/gbsc5

Szczegółowy program spotkania.

 

Na wykład zaprasza Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Partnerami przedsięwzięcia są Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
oraz Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy.

 

Kontakt:

mgr Monika Wnęk (Dział Współpracy Międzynarodowej)

dr inż. Agata Milczewska (RCI – Centrum Transferu Technologii)

 

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli firm oraz pracowników, doktorantów i studentów naszej Uczelni!

 

 


 

Synteza Sztuk Chmielnicki 2018

Dzięki dofinansowaniu otrzymanemu z Urzędu Miasta Bydgoszczy i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego Dział Współpracy Międzynarodowej wspólnie z Zakładem Wzornictwa UTP realizuje projekt „Synteza Sztuk Chmielnicki 2018”.

Głównym celem projektu jest wspieranie bezpośrednich kontaktów i współpracy młodzieży z Polski i Ukrainy. Studenci Zakładu Wzornictwa UTP przygotowali prace, które zostaną zaprezentowane na wystawie w Obwodowym Muzeum Historii Sztuki w Chmielnickim (Ukraina). Młodzi wykładowcy poprowadzą warsztaty z młodzieżą licealną i studentami obu krajów, tak, aby zintegrować uczestników. Wyjazd studentów na Ukrainę jest okazją wymiany myśli, poglądów, ale dzięki formule projektu jest także okazją do zaprezentowania własnych prac artystycznych, z zakresu rzeźby, rysunku, malarstwa czy wzornictwa. Jest również okazją obejrzenia prac swoich kolegów z Ukrainy.

Termin realizacji projektu to 23-29 września 2018.

Koordynatorem projektu jest docent Franciszek Bromberek