Podsumowanie projektów badawczych studentów z DSU

 

W dniu 19 maja odbyło się spotkanie podsumowujące wizytę studentów z Delaware State University (Dover, USA). Podczas spotkania zostały zaprezentowane wyniki badań prowadzonych na naszej uczelni

Wzorem ubiegłego roku studenci od poniedziałku do piątku prowadzili badania naukowe, a podczas weekendów mieli okazję poznawać najpiękniejsze zakątki naszego regionu i kraju.

Studenci przebywali u nas w ramach programu I-STARS (International Science and Technology Academy for Research Scholars) wraz z koordynatorem projektu Profesorem Mazenem Shahinem.

Opiekunami naukowymi studentów z DSU byli:

Dr inż. Monika Rewers WRiB

Dr inż. Iwona Jędrzejczyk WRiB

Dr inż. Dorota Olszewska WRiB

Dr inż. Dariusz Kulus WRiB

Dr Jacek Siódmiak IMiF

Mgr inż. Piotr Bełdowski IMiF

Dr Stanisław Jung WIM

Dr inż. Adam Mazurkiewicz WIM

 

 

 

 

 

 


 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Biomedical Workshop Aimed at Health & Wellbeing of Kujawy & Pomorze Population

 

8-9 czerwca 2017 r. (początek: godz. 10:00).
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
Al. prof. S. Kaliskiego 7, Budynek RCI


Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy zaprasza na prowadzone w j. angielskim warsztaty naukowo-badawcze pt. Biomedyczny Warsztat (Biomedical Workshop) Ochrony Zdrowia Mieszkańców Województwa Kujawsko-Pomorskiego z Wykorzystaniem Nowoczesnych Narzędzi Inżynierskich, Bioinformatycznych oraz Koncepcji Biomimetycznych.
Celem dwudniowych warsztatów z zakresu inżynierii biomedycznej jest wspólne studiowanie i wymiana doświadczeń z uznanymi w kraju i zagranicą specjalistami z zakresu: biomatematyki inwazyjno-populacyjnej; inżynierii bionicznej (biomimetyki); biomechaniki i ortopedii; bioinformatyki oraz nauki o biomateriałach.
Tematykę stanowić będą, m. in. techniki laboratoryjne namnażania komórek macierzystych w środowisku materiału-intruza (scaffolds), prowadzące do tworzenia tkanek w skali laboratoryjnej. Warsztaty dadzą uczestnikom szansę zapoznania się pod okiem mentorów z wyspecjalizowanym softwarem bioinformatycznym, jak np., Yasara czy Gromacs, a także z technikami programowania zagadnień biochemicznych i biofizycznych (m.in., z wykorzystaniem baz danych ogólnego dostępu, jak PDB - protein data bank) metodą dynamiki molekularnej lub też monte carlo. Włączeniu do tego zakresu podległyby techniki i metody CAE (computer aided engineering; metoda elementów skończonych; algorytmy genetyczne). Rozwiązywaniu zagadnień biomateriałowych, jak np. inkorporowanie protez czy sztucznej skóry do organizmu, stosowanie stentów powlekanych materiałem polimerowym, zastępowanie fragmentów kości naturalnych ich sztucznymi odpowiednikami, itd.

Zaproszeni prelegenci:

  • Dr Mazen Shahin (Delaware State University, Dover, Delaware, Stany Zjednoczone)
  • Dr Thomas Goudoulas (Technische Universität München, Monachium, Niemcy)
  • Prof. Tadeusz Wysocki (Uniwersytet w Nebrasce - Lincoln, Nebraska, Stany Zjednoczone) 
  • Prof. Maria Siwek (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Bydgoszcz, Polska)
  • Prof. Jim Mazurkiewicz (Texas Agricultural and Mechanical University – College Station, Texas, United States) 


Więcej infromacji na http://biomed2017.utp.edu.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=55&Itemid=98

Booklet

 


 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

BONUS BaltCoast Summer School 2017

 

SYSTEM APPROACH FRAMEWORK (SAF) FOR COASTAL RESEARCH AND MANAGEMENT:

FROM THEORY TO PRACTICE

 

Date: August 20 – 26, 2017


Venue: University of Latvia, Academic Center for Natural Sciences (ACNC), Jelgavas str. 1, Riga, Latvia


Accommodation: Guest house Rakari, Svetciems, Salacgriva District, Latvia

 

Brak opłaty za uczestnictwo, koszty zakwaterowania, materiałów obiadów i przerw kawowych pokrywa projekt BONUS BaltCoast

 

Więcej szczegółów na stronie: http://www.baltcoast.net/training/summer-schools/baltcoast-summer-school-2017.html

Program

 


 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

 


 

Wyniki rekrutacji na studia w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2017/2018

 

W wyniku kwalifikacji przeprowadzonej przez poszczególne wydziały na studia zagraniczne w roku akademickim 2017/2018 zakwalifikowało się 47 studentów - lista