Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału

 

w IV Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Biznesowej

 

Inżynieria Przyszłości  w dniach 15-16.05.2018 r.

 

w Hotelu Panorama, ul. Tarczyńska 109a, 96-320 Mszczonów.

 

        Inżynieria Przyszłości  to konferencja naukowo-biznesowa organizowana
przez Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy
we współpracy z Business Centre Club,
skierowana do przedstawicieli świata nauki, biznesu, samorządów,
jak i organizacji pozarządowych. 

       Konferencja ukierunkowana jest głównie na spotkania oraz wymianę wiedzy
i doświadczeń młodego pokolenia naukowców i przedsiębiorców,
przedstawienie wyników prac B+R prowadzonych przez podmioty gospodarcze,
jednostki naukowo-badawcze, centra i parki technologiczne, instytucje otoczenia biznesu.

 

Zapraszamy do nadsyłania propozycji artykułów i posterów zgodnych
z merytorycznym zakresem konferencji, tj. wpisujących się w następujące bloki tematyczne:

 

 • Innowacyjne systemy automatyzacji i robotyzacji procesów produkcyjnych;
 • Zaawansowane hybrydowe technologie inżynierii materiałowej;
 • Innowacyjne systemy wspomagania bezpieczeństwa technicznego i środowiskowego;
 • Zaawansowane techniki projektowania, wytwarzania
  i kontroli prototypowych maszyn i urządzeń technicznych
 • Systemy wspomagania innowacji w transferze wiedzy z nauki do gospodarki.

 

       Nadsyłane prace muszą prezentować innowacyjne rozwiązania
systemowe i technologiczne, które stanowią rezultat współpracy środowisk
naukowych i przemysłu lub zostały z sukcesem wdrożone
do zastosowań gospodarczych.

 

       Przesyłanie artykułów naukowych do 15 marca 2018 r.
na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

https://futureengineering.itee.radom.pl/

 

 


 

 

30 stycznia br. w godz. 11.00 do 14.00 odbyło się szkolenie pt. „Współpraca z Ameryką, Azją... i Europą, czyli jak przygotować konkurencyjny wniosek projektowy na wymianę kadry naukowej RISE w programie Horyzont 2020”.

 

Celem szkolenia było przedstawienie zasad uczestnictwa w programie Horyzont 2020 oraz sposobu przygotowania wniosku projektowego na wymianę pracowników zajmujących się badaniami i innowacjami pomiędzy jednostkami z krajów członkowskich UE a krajami trzecimi lub jednostkami przemysłowymi (projekty typu RISE „ Research and Innovation Staff Exchange”).

Współczynnik sukcesu składanych projektów typu RISE dla Polski jest bardzo wysoki.

W trakcie szkolenia omówiona została także tematyka Indywidualnych Grantów Marie Skłodowska Curie.

 

 


 

 


 

 

Granty Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego

 

Do 1 lutego, 1 czerwca, 1 października 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursów na wyszehradzkie oraz standardowe granty, których organizatorem jest Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki.

Program Grantów Wyszehradzkich Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego wspiera finansowo projekty rozwijające współpracę krajów należących do Grupy Wyszehradzkiej.

Celem Funduszu jest wspieranie współpracy krajów z Grupy Wyszehradzkiej czyli Czech, Węgier, Polski i Słowacji i integracja tych państw z Unią Europejską, z położeniem nacisku na cztery aspekty: innowacyjność, wymiar regionalny, młodzież, zrównoważony rozwój.

Każdy projekt powinien być związany z jednym lub dwoma obszarami tematycznymi programu:

 1. Kultura i wspólna tożsamość
 2. Edukacja i budowanie potencjału
 3. Innowacyjność, R&D, przedsiębiorczość
 4. Wartości demokratyczne, media
 5. Polityka publiczna i partnerstwa instytucjonalne
 6. Wymiany naukowe i współpraca badawcza
 7. Rozwój lokalny, środowisko i turystyka
 8. Rozwój społeczny

Preferowane są projekty, których uczestnicy pochodzą ze wszystkich krajów Grupy Wyszehradzkiej. Projekty muszą obejmować co najmniej trzy podmioty z trzech różnych krajów V4.

Dwie kategorie finansowe: do 6000 euro i od 6001 euro (ta druga dotyczy także Grantów Strategicznych). Grant wypłacany jest w transzach.
Projekty mogą być realizowane przez maksymalnie 12 miesięcy (całkowity okres trwania projektu). Granty strategiczne - przez okres od 12 do 36 miesięcy.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie https://www.visegradfund.org/apply/grants/ 

Wszelkich informacji udziela:

Monika Wnęk

Dział Współpracy Międzynarodowej

 

 


 

ECU webpage of Prof. M. Bier: http://www.ecu.edu/cs-cas/physics/Bier.cfm