Promocja UTP na Ukrainie

W ramach współpracy pomiędzy UTP a Ukrainą Dział Współpracy Międzynarodowej z docentem Franciszkiem Bromberkiem podjął działania promocyjne w Chmielnickim. Promocja naszego uniwersytetu objęła zarówno społeczność miasta Chmielnicki, szkoły jak również partnerski uniwersytet, gdzie zorganizowane zostały spotkania z władzami Narodowego Uniwersytetu w Chmielnickim oraz ze studentami. Odbyło się również spotkanie z  Merem Miasta Chmielnickiego oraz rozstawiono stanowisko promujące UTP, w trakcie Dni Miasta Chmielnickiego.

 


 

 


 

Zapisz

 

 

Uczelnia otrzymała dofinansowanie z Urzędu Miasta Bydgoszczy i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na realizację projektu „Synteza Sztuk Chmielnicki 2017”.

Głównym celem projektu jest wspieranie bezpośrednich kontaktów i współpracy młodzieży z Polski i Ukrainy. Studenci Zakładu Wzornictwa UTP przygotowali prace które zostaną zaprezentowane na wystawie w Chmielnickim. Studenci Akademii Muzycznej w Bydgoszczy przygotowali repertuar, który zostanie zaprezentowany w Filharmonii Chmielnickiej podczas Dni Miasta Chmielnickiego. Przygotowane zostały także stroje, oprawa muzyczna i plastyczna dla wystawy. Młodzi wykładowcy poprowadzą warsztaty z młodzieżą licealną i studentami obu krajów, tak, aby zintegrować uczestników.

Koordynatorem projektu jest docent Franciszek Bromberek

 

 


 

Zapisz

Erasmus+ Partner Countries

Od roku akademickiego 2016/2017 Dział Współpracy Międzynarodowej realizuje Projekt Erasmus+ z Partner Country. Na podstawie złożonego projektu nasz Uniwersytet otrzymał dofinansowanie na realizację mobilności studentów i pracowników pomiędzy UTP a uczelniami z Azerbejdżanu, Ukrainy i Stanów Zjednoczonych.

W ramach przyznanych mobilności z Ukrainy przyjechał m.in. Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich Serhii Matiukh, z Chmielnickiego Narodowego Uniwersytetu z Ukrainy. Podczas wizyty miał okazję zapoznać się z ofertą dydaktyczną uczelni, poprowadził zajęcia z doktorantami oraz zapoznał się z aparaturą badawczą wybranych laboratoriów.  W trakcie wizyty zostały podjęte prace nad opracowaniem wspólnych dyplomów pomiędzy naszymi uniwersytetami.

 

 


 

Zapisz

Zapisz

 


 

Zapisz

                     

The Baltic University Programme annual award - PhD thesis in 2017

 

Baltic University Programme (BUP) przyznaje Nagrodę dla autora pracy doktorskiej, bronionej w jednym z uniwersytetów członkowskich należących do Programu Uniwersytetu Bałtyckiego. Głównym celem programu BUP jest wspieranie wysokiej jakości badań promujących zrównoważony rozwój.

Kryteria brane pod uwagę podczas oceny to: podejście interdyscyplinarne, innowacyjność oraz promowanie zrównoważonego rozwoju.

Zgłoszona/nominowana może być każda praca doktorska, która została obroniona w latach 2016 i 2017 we wszystkich dziedzinach badawczych.

Zwycięzca otrzyma nagrodę w formie dyplomu i sumę do 500 Euro na pokrycie kosztów podróży i / lub zakwaterowania na udział w konferencji badawczej. Ponadto BUP pokryje również koszty podróży i zakwaterowania do celów prezentowania badań podczas jednego z wydarzeń BUP w 2017/2018 r.

Więcej informacji: pdf

 

 


 

Zapisz