Zapisz

Zapisz


 

 

Otwarcie naboru wniosków w II konkursie Programu ERA-NET FACCE SURPLUS: ,,Sustainable and Resilient agriculture for food and non-food systems”

 

Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z produkcji biomasy i zagadnień dotyczących zrównoważonego rolnictwa.

Tematyka konkursu: Produkcja biomasy, małe biorafinerie

Zakres konkursu: The present call for proposals aims to improve collaboration and cooperation across the European Research Area in the area of sustainable intensification of food and non-food biomass production and decentralised transformation systems, in particular small scale multi-input, multi-product biorefinery concepts.

 

Data zamknięcia naboru wniosków wstępnych: 7 marca 2017 r.

Data zamknięcia naboru wniosków pełnych: 17 lipca 2017 r.

 

Więcej informacji:

http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/era-net-co-fund/facce-surplus/aktualnosci/art,4822,otwarcie-naboru-wnioskow-w-ii-konkursie-programu-era-net-facce-surplus-sustainable-and-resilient-agriculture-for-food-and-non-fo.html

 


 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

 

Międzynarodowy konkurs na projekty badawcze w ramach Inicjatywy CORNET otwarty

 

Głównym celem międzynarodowej Inicjatywy CORNET(ang. COllective Research NETworking) jest promowanie ścisłej współpracy pomiędzy zaangażowanymi podmiotami narodowymi/regionalnymi (ministerstwami i agencjami) oraz stwarzanie możliwości finansowania, ze źródeł publicznych (narodowych/regionalnych), badań na potrzeby konkretnych branż przemysłowych.

 Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie:

Austria (FFG)

Belgia - Flandria (VLAIO)

Belgia - Walonia (SPW-DGO6)

Czechy (MPO)

Kanada - Quebec (MESI)

Niemcy (AiF, BMWi)

Peru (CIENCIACTIVA)

Polska (NCBR)

 

 Data zamknięcia naboru wniosków: 29-03-2017 r.

Więcej informacji: http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-sieciowa/inicjatywa-cornet/aktualnosci/art,4765,23-konkurs-w-ramach-inicjatywy-cornet.html

 


 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Otwarty konkurs Marie Skłodowska-Curie - Research and Innovative Staff Exchange

 

Do 5 kwietnia 2017 r. międzynarodowe konsorcja mogą składać wnioski do Komisji Europejskiej o finansowanie projektów wymiany pracowników w celu rozwoju ich kariery zawodowej i zacieśniania współpracy międzynarodowej i/lub międzysektorowej pomiędzy instytucjami krajów UE, stowarzyszonych z Horyzontem 2020 oraz pozostałymi krajami (tzw. krajami trzecimi).

Projekty realizowane są przez instytucje zaangażowane w prowadzenie badań i innowacje, z sektora akademickiego (np. państwowe i prywatne uczelnie wyższe, instytuty badawcze, organizacje międzynarodowe) oraz szeroko zdefiniowanego sektora pozaakademickiego (np. przedsiębiorstwa, w tym MŚP, szpitale, muzea, banki).

 

Więcej informacji:

http://www.kpk.gov.pl/?page_id=19312

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-rise-2017.html