Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy serdecznie zaprasza na wykład online:

 


 

 

W imieniu Prorektora ds. współpracy międzynarodowej prof. Adama Gadomskiego

serdecznie zapraszam na wykład pt.

Models for predicting, preventing and controlling disease outbreaks


Modele rozprzestrzeniania się chorób, zapobiegania im i ich zwalczania

Pests and diseases inflict immense losses and suffering on the human population. Diseases such as bubonic plague, smallpox, measles or Ebola, have been causing many deaths throughout centuries, and influenza and tuberculosis are still a major threat. Animal diseases, such as foot and mouth or African swine fever are limiting our ability to feed the population, and plant and tree diseases like ash dieback, blights or rusts seriously affect our countryside and food security. It is therefore important to be able to predict the course of a disease outbreak, to design effective control measures during the epidemic, and to find ways to prevent the invasion. Mathematical modelling has been one of the main tools through which we can achieve this task, and in this talk I will introduce some basic concepts of epidemiological modelling, starting with an exponential and logistic growth and moving on to the Susceptible-Infected-Recovered model. I will also briefly touch upon designing effective vaccination campaigns and describe the current developments in using networks to model disease spread.

 

Wykład wygłosi prof. Adam Kleczkowski

Professor Adam Kleczkowski - having graduated in Theoretical Physics at the Jagiellonian University in 1989, Adam has been working in Mathematical Biology, applying models  to study human, animal and plant diseases, soil and terrestrial biodiversity, and climate change. He also has worked on parameter  estimation for ecological and epidemiological systems. After a post-doctoral post in Germany, he came to Cambridge, England, to work as a post-doctoral fellow and eventually a lecturer in Mathematical Biology. In 2007 he moved to Stirling, Scotland, advancing from a senior lecturer to a reader in 2014 and to a full professor in 2015. In April 2018 he joined the University of Strathclyde, as a Global Talent Professor in Mathematics. His group at Strathclyde is one of very few in the world working on bioeconomic models of plant and forest diseases and on pollination-pesticide risks.

 

Wykład odbędzie się w dniu 24.04.2018 r. (wtorek) o godzinie 14:00, RCI Sala C8

Serdecznie zapraszamy do udziału w wykładzie wszystkich zainteresowanych

 

 

 


 

  1. Nabór wniosków o udział w Programie im. Bekkera 

Celem Programu jest zwiększenie mobilności międzynarodowej naukowców
i nauczycieli akademickich zatrudnionych w polskich uczelniach
oraz jednostkach naukowych poprzez umożliwienie im prowadzenia badań naukowych
lub zajęć dydaktycznych w renomowanych zagranicznych ośrodkach na całym świecie.
Wyjazdy trwające od 3 do 12 miesięcy pozwolą im na pobyt w uznanych ośrodkach naukowych,
nawiązanie z nimi długofalowej współpracy oraz na realizację projektów
wspólnie z wybitnymi naukowcami z zagranicy.
Młodszym naukowcom Program stworzy także szansę realizacji wartościowych staży podoktorskich.

Wnioskodawcami w Programie są indywidualni naukowcy oraz nauczyciele akademiccy,
posiadający co najmniej stopień naukowy doktora, zatrudnieni w polskich uczelniach
lub jednostkach naukowych na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.

Wnioski należy składać w terminie do 31 maja 2018 roku do godz. 15.00.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie NAWA https://nawa.gov.pl/naukowcy/program-imienia-bekkera

 

  1. Nabór wniosków o udział w Programie Powroty

Program ma na celu zachęcić do powrotu polskich naukowców,
którzy wzmocnią potencjał badawczy naszych ośrodków, poprzez stworzenie warunków
umożliwiających podjęcie przez nich pracy w polskich uczelniach lub jednostkach naukowych.
Program otwarty jest dla wnioskodawców reprezentujących wszystkie dziedziny naukowe.

Naukowiec musi być zatrudniony przez okres co najmniej 2 lat
poprzedzających termin złożenia wniosku w zagranicznych uczelniach publicznych
lub niepublicznych bądź w zagranicznych instytutach badawczych i naukowych,
bądź też w działach badawczych zagranicznych przedsiębiorstw mających siedzibę poza granicami Polski
(pod warunkiem, że pobyt ten nie był finansowany z polskich środków budżetowych).

NAWA zapewni finansowanie projektów przez okres od 36 do 48 miesięcy
w maksymalnej wysokości dla jednego projektu wynoszącej 2 175 000 zł.

Wnioski należy składać w terminie do 31 maja 2018 roku do godz. 15.00.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie NAWA https://nawa.gov.pl/naukowcy/polskie-powroty

 

Kontakt:

Monika Wnęk
Dział Współpracy Międzynarodowej

 

 


 

 


 

Departament Azji i Pacyfiku MSZ otrzymał informację o otwartym naborze
na program ASEM DUO - skierowanego do studentów z 30. krajów europejskich
oraz Korei Południowej.

Program Korea ASEM DUO został uruchomiony w 2001 r.
w ramach współpracy platformy dialogu Europy z Azją ASEM
i dotyczy wymiany studentów w okresie sierpień 2018 – wrzesień 2019.

Więcej informacji można uzyskać na stronie http://www.asemduo.org  
oraz w załącznikach:

General Description

Application

Implementation Guideline


Zainteresowani studenci mogą aplikować o udział w programie do 14 maja br.