Rekrutacja studentów na studia w ramach programu Erasmus+

Program Erasmus+ to zwiększenie szans na rynku pracy, możliwość przebywania przez dłuższy czas w obcym kraju, poznanie nowych ludzi, dobra zabawa, zdobycie nowych doświadczeń, podniesienie poziomu wiedzy, używanie na co dzień języka obcego, poznanie obcych kultur.

Na wnioski studentów chętnych do wzięcia udziału w wymianie studenckiej w roku akademickim 2018/2019 w semestrze letnim w ramach rekrutacji uzupełniającej czekamy w Dziale Współpracy Międzynarodowej (RCI, p. B119) do 15 listopada 2018 r.

Formularz wniosku, zasady wyjazdów, lista uczelni partnerskich oraz aktualne stawki stypendialne znajdują się na stronie internetowej: http://iro.utp.edu.pl/index.php/pl/erasmus
Studenci do wniosku powinni dołączyć certyfikat bądź zaświadczenie o znajomości języka obcego.

Zapraszamy wszystkich studentów studiów inżynierskich, magisterskich oraz doktoranckich do wyjazdów za granicę. Można ubiegać się o dwa rodzaje wyjazdów:

  • na studia – do zagranicznej szkoły wyższej współpracującej z UTP
  • na praktykę – do zagranicznego przedsiębiorstwa, organizacji lub instytucji. Można wyjechać na praktykę do przedsiębiorstwa lub instytucji zagranicznej, która zgodziła się przyjąć studenta na praktykę w ramach Erasmusa.

Wyjechać można na okres od 3 do 12 miesięcy, w obrębie jednego, tego samego roku akademickiego. Okres studiów za granicą będzie uznany za równoważny okresowi studiów na UTP, pod warunkiem, że zostaną zaliczone wszystkie przedmioty uzgodnione wcześniej w Porozumieniu o programie zajęć (Learning Agreement).

Student biorący udział w wymianie otrzyma stypendium jako dofinansowanie części kosztów podróży i pobytu w innym kraju.

Głównym kryterium wyjazdu jest znajomość języka obcego, potwierdzona certyfikatem lub zaświadczeniem ze Studium Języków Obcych.

 

Szczegółowe informacje:

Dział Współpracy Międzynarodowej

Ul. Kaliskiego 7, RCI, p. 119B, tel: (52) 3749257

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

http://iro.utp.edu.pl/index.php/pl/erasmus

http://erasmusplus.org.pl/

 

 


 

Stypendia GFPS w semestrze letnim 2018/2019

GFPS-Polska to organizacja studencka powstała w 1994 roku. Jej celem statutowym
jest wspieranie nauki, współpracy i wymiany studenckiej oraz naukowej
między Polską, a Niemcami. W stypendiach, kursach i warsztatach organizowanych
przez stowarzyszenie wzięło udział do tej pory kilka tysięcy osób.
Środki na organizowane wydarzenia i stypendia pozyskuje z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej,
Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży oraz darowizn.


Zapraszamy studentów i doktorantów wszystkich kierunków
do zgłaszania się do programu stypendialnego w Niemczech.

Stypendium przyznawane jest na okres marzec 2019 - lipiec 2019
(na semestr letni wg niemieckiego kalendarza akademickiego).
GFPS oferuje pobyt na uniwersytetach m. in. w Berlinie, Lipsku, Heidelbergu,
Dreźnie, Hamburgu, Monachium, Bremie. 
Termin nadsyłania zgłoszeń został wyznaczony na 31.10.2018.

Wymogiem, jaki GFPS-Polska stawia stypendystom, jest przeprowadzenie
projektu naukowego na wybrany przez siebie temat,
niekoniecznie związany z tokiem studiów.
Projekt może przyjąć formę referatu, doświadczenia, badania itp.
Mile widziane jest nawiązanie do swojej pracy dyplomowej:
licencjackiej, inżynierskiej, magisterskiej, doktorskiej.

Oprócz finansowania pobytu stowarzyszenie organizuje
dla stypendystów bogaty program kulturalny, pomoc w znalezieniu mieszkania
oraz przy wypełnianiu formalności.

 

Pełna informacja o stypendium, regulamin oraz formularz zgłoszeniowy
znajdują się na stronie: https://www.gfps.pl/info/

 

 

 


 

 

Spotkanie z prof. Piotrem Moncarzem z Uniwersytetu Stanforda

 

9 października br. w Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego odbędzie się spotkanie z profesorem Piotrem Moncarzem z Uniwersytetu Stanforda, który wygłosi wykład i przeprowadzi warsztaty pt.

„Eco-system przedsiębiorczości innowacyjnej. Dolina Krzemowa a Polska. Co mamy, czego nam brakuje, jak to uzupełnić?”

Informacja o prof. Piotrze Moncarzu

 

Program spotkania: 

Część I godz. 10:00 - 11:30 miejsce - budynek Auditorium Novum, aula

Wykład – wstęp wolny

Część II godz. 11:45 – 13.30

miejsce - budynek: Regionalne Centrum Innowacyjności, sala nr C8

Aspekty praktyczne – rejestracja: formularz dostępny na stronie  https://tiny.pl/gbsc5

Szczegółowy program spotkania.

 

Na wykład zaprasza Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Partnerami przedsięwzięcia są Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
oraz Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy.

 

Kontakt:

mgr Monika Wnęk (Dział Współpracy Międzynarodowej)

dr inż. Agata Milczewska (RCI – Centrum Transferu Technologii)

 

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli firm oraz pracowników, doktorantów i studentów naszej Uczelni!

 

 


 

Synteza Sztuk Chmielnicki 2018

Dzięki dofinansowaniu otrzymanemu z Urzędu Miasta Bydgoszczy i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego Dział Współpracy Międzynarodowej wspólnie z Zakładem Wzornictwa UTP realizuje projekt „Synteza Sztuk Chmielnicki 2018”.

Głównym celem projektu jest wspieranie bezpośrednich kontaktów i współpracy młodzieży z Polski i Ukrainy. Studenci Zakładu Wzornictwa UTP przygotowali prace, które zostaną zaprezentowane na wystawie w Obwodowym Muzeum Historii Sztuki w Chmielnickim (Ukraina). Młodzi wykładowcy poprowadzą warsztaty z młodzieżą licealną i studentami obu krajów, tak, aby zintegrować uczestników. Wyjazd studentów na Ukrainę jest okazją wymiany myśli, poglądów, ale dzięki formule projektu jest także okazją do zaprezentowania własnych prac artystycznych, z zakresu rzeźby, rysunku, malarstwa czy wzornictwa. Jest również okazją obejrzenia prac swoich kolegów z Ukrainy.

Termin realizacji projektu to 23-29 września 2018.

Koordynatorem projektu jest docent Franciszek Bromberek

 

 


 

 

 

University of Molise (Italy) has opened the selections for the new PhD fellowships 2018-2019


University of Molise organizes four different PhD programs, according to four different subject areas, each provided with a different number of available positions:

1) PhD in Biosciences and Territory XXXIV cycle (10 positions available, one of which reserved to foreign students) covers the following research areas: Biology, Mathematics, Informatics, Environmental engineering. General Coordinator: prof. Gabriella Stefania Scippa - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2) PhD in Public Resource Management and Innovation XXXIV cycle (11 positions available, one of which reserved to foreign students) covers the following research areas: Law, Organizational sciences, Management, Political sciences, Politics, International relations, Sociology, Communication sciences, Humanities, Education, History. General Coordinator: prof. Giovanni Cerchia - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3) Phd in Translational and Clinical Medicine XXXIV cycle (5 positions available) covers the following research areas: Medicine

General Coordinator: prof. Ciro Costagliola - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

4) PhD in Agriculture Technology and Biotechnology XXXIV cycle (9 positions available) covers the following research areas: pPant production and protection, Food
Science, Technology and Biotechnology, Welfare, Biotechnology and Quality of Animal Production.
General Coordiantor: prof. Giuseppe Maiorano - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Selections will be carried out according to differentiated procedures and requiremnts, depending on the specific program. All the information for the perspective applicants are available at the following link:

https://www.unimol.it/ricerca/dottorati-di-ricerca-2/bandi-nuovo/xxxiv-ciclo/

THE DEADLINE TO SUBMIT THE APPLICATION IS SEPTEMBER, THE 25TH 2018

Please note that, according to the Italian law and to the dispositions of the Italian Ministry for University and Research, PhD programs have a limited number of places which can be granted or not with financial support. In the latter case, the students successfully passing the selections with lower ranks will be admitted to the courses, but will be committed to the payment the usual fees of the Italian universities.

the Phd fellowship grants amount approx to € 15.300,00  per year for all the duration of the study program (three years), divided in montly stipends. Moreover, an additional allowance to carry reasearch activities will be provided (10% of the amount per year)

General information request about the new PhD fellowships at University of Molise can be sent to: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.