24.05.2018 godz. 9:15

Sala C8, Regionalne Centrum Innowacyjności

 

 


 

 

 Więcej informacji: http://zmpf.imif.utp.edu.pl/jsbmw2018/ 

 


 

ZAPROSZENIE

 


 

Zaproszenie do składania wniosków w ramach wymiany bilateralnej naukowców

pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a następującymi krajami:

 

- Republiką Francuską PROGRAM POLONIUM – nabór wniosków trwa do 02.07.2018 do godziny 15.00

- Republiką Federalną Niemiec– nabór wniosków trwa do 29.06.2018 do godziny 15.00

- Republiką Austrii – nabór wniosków trwa do 29.06.2018 do godziny 15.00

- Republiką Czeską – nabór wniosków trwa do 29.06.2018 do godziny 15.00

- Republiką Słowacką – nabór wniosków trwa do 2.07.2018 do godziny 15.00

 

Celem konkursów jest wsparcie mobilności naukowców w celu realizacji projektów badawczych,
uzgodnionych i prowadzonych wspólnie przez partnerów z krajów partnerskich.

Maksymalna wysokość finansowania projektu z budżetu NAWA wynosi 20 000 PLN.
Powyższa kwota może być dowolnie zwiększona ze środków własnych Wnioskodawcy.

Dofinansowanie NAWA przeznaczone jest na pokrycie wyłącznie kosztów wymiany osobowej.

Strona wysyłająca pokrywa koszty podróży swojego naukowca,
natomiast strona przyjmująca pokrywa koszty pobytu naukowca z kraju partnerskiego.

Szczegółowe informacje są dostępne w zaproszeniach do składania wniosków
dla poszczególnych krajów na stronie NAWA:  https://nawa.gov.pl/naukowcy/oferta-wyjazdowa

 

Kontakt: Monika Wnęk, Dział Współpracy Międzynarodowej

 


 

Szkoła Letnia w Azerbejdżanie

 

 

Azerbaijan State Agricultural University, (Ganja, Azerbejdżan) zaprasza studentów
głównie z Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii do udziału
w Szkole Letniej "Sustainable Development Goals".

Organizator pokrywa koszty zakwaterowania, wyżywienia
oraz zaplanowanych aktywności!
Studenci sami muszą jedynie opłacić transport.

Aplikacja do 31 maja 2018

Więcej informacji: Summer School ADAU