1. Nabór wniosków o udział w Programie im. Bekkera 

Celem Programu jest zwiększenie mobilności międzynarodowej naukowców
i nauczycieli akademickich zatrudnionych w polskich uczelniach
oraz jednostkach naukowych poprzez umożliwienie im prowadzenia badań naukowych
lub zajęć dydaktycznych w renomowanych zagranicznych ośrodkach na całym świecie.
Wyjazdy trwające od 3 do 12 miesięcy pozwolą im na pobyt w uznanych ośrodkach naukowych,
nawiązanie z nimi długofalowej współpracy oraz na realizację projektów
wspólnie z wybitnymi naukowcami z zagranicy.
Młodszym naukowcom Program stworzy także szansę realizacji wartościowych staży podoktorskich.

Wnioskodawcami w Programie są indywidualni naukowcy oraz nauczyciele akademiccy,
posiadający co najmniej stopień naukowy doktora, zatrudnieni w polskich uczelniach
lub jednostkach naukowych na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.

Wnioski należy składać w terminie do 31 maja 2018 roku do godz. 15.00.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie NAWA https://nawa.gov.pl/naukowcy/program-imienia-bekkera

 

  1. Nabór wniosków o udział w Programie Powroty

Program ma na celu zachęcić do powrotu polskich naukowców,
którzy wzmocnią potencjał badawczy naszych ośrodków, poprzez stworzenie warunków
umożliwiających podjęcie przez nich pracy w polskich uczelniach lub jednostkach naukowych.
Program otwarty jest dla wnioskodawców reprezentujących wszystkie dziedziny naukowe.

Naukowiec musi być zatrudniony przez okres co najmniej 2 lat
poprzedzających termin złożenia wniosku w zagranicznych uczelniach publicznych
lub niepublicznych bądź w zagranicznych instytutach badawczych i naukowych,
bądź też w działach badawczych zagranicznych przedsiębiorstw mających siedzibę poza granicami Polski
(pod warunkiem, że pobyt ten nie był finansowany z polskich środków budżetowych).

NAWA zapewni finansowanie projektów przez okres od 36 do 48 miesięcy
w maksymalnej wysokości dla jednego projektu wynoszącej 2 175 000 zł.

Wnioski należy składać w terminie do 31 maja 2018 roku do godz. 15.00.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie NAWA https://nawa.gov.pl/naukowcy/polskie-powroty

 

Kontakt:

Monika Wnęk
Dział Współpracy Międzynarodowej

 

 


 

 


 

Departament Azji i Pacyfiku MSZ otrzymał informację o otwartym naborze
na program ASEM DUO - skierowanego do studentów z 30. krajów europejskich
oraz Korei Południowej.

Program Korea ASEM DUO został uruchomiony w 2001 r.
w ramach współpracy platformy dialogu Europy z Azją ASEM
i dotyczy wymiany studentów w okresie sierpień 2018 – wrzesień 2019.

Więcej informacji można uzyskać na stronie http://www.asemduo.org  
oraz w załącznikach:

General Description

Application

Implementation Guideline


Zainteresowani studenci mogą aplikować o udział w programie do 14 maja br.

 

 

 


 

 

 

Szanowni Państwo,

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym oferty stypendialnej Polsko – Amerykańskiej Komisji Fulbrighta,

które odbędzie się w dniu 12 kwietnia br. w Regionalnym Centrum Innowacyjności sala B115 (I piętro, prawe skrzydło).

 

Stypendia Komisji Fulbrighta finansują i ułatwiają pobyt w USA polskim studentom, doktorantom i pracownikom naukowym.

Podczas spotkania będzie można uzyskać szczegółowe informacje na temat oferty stypendialnej oraz warunków, które należy spełnić, aby skorzystać z oferty.

 

Program spotkania:

godz. 11.00 - 11.10 Wprowadzenie, powitanie gości – prof. dr hab. inż. Adam Gadomski, Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej

godz. 11.10 – 12.00 Oferta stypendialna Polsko – Amerykańskiej Komisji Fulbrighta – Pani Patrycja Gołąb, specjalista ds. Programów, Doradca Education USA, Program Officer

godz. 12.00 – 12.15 Konsultacje indywidualne

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych pracowników, doktorantów oraz studentów naszej Uczelni!

 

Kontakt:
Monika Wnęk

Dział Współpracy Międzynarodowej
Regionalne Centrum Innowacyjności
Piętro 1, pok. B 117
tel.: +48 52 374-92-97

 

Stypendia Polsko-Amerykańskiej

Komisji Fulbrighta – nowe konkursy!

 

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta rozpoczęła nabór wniosków na wyjazd
do USA w roku akademickim 2019/2020:


- Fulbright Graduate Student Award dla absolwentów polskich uczelni,
którzy chcą kontynuować studia w USA, termin składania wniosków: 27 kwietnia 2018r.

Fulbright Junior Award dla doktorantów.
Stypendium umożliwia realizację projektu badawczego w amerykańskiej uczelni,
instytucie badawczym lub organizacji pozarządowej,
termin składania wniosków: 15 maja 2018r.

Fulbright Senior Award dla pracowników naukowych
oraz naukowo-dydaktycznych na realizację własnych projektów badawczych
w amerykańskich uczelniach, instytutach badawczych non-profit
oraz niektórych instytucjach rządowych, termin składania wniosków: 30 maja 2018r.Więcej informacji dostępnych jest na stronie: http://www.fulbright.edu.pl/

 

Wszelkich informacji udziela:

Monika Wnęk

Dział Współpracy Międzynarodowej