Wyniki rekrutacji pracowników dydaktycznych oraz administracyjnych na wyjazdy w ramach programu
Erasmus + w roku akademickim 2014/2015 

 


 

Witamy na stronie internetowej Działu Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy

 

 

 Welcome on the website of International Relations Office at the UTP University of Science and Technology in Bydgoszcz