UTP & Delaware State University

Współpraca UTP z Delaware State University/Dover została sformalizowana w lutym 2016 roku w formie Memorandum of Understanding podpisanego przez rektorów obu uczelni.

Rok 2019 jest czwartym rokiem owocnej współpracy opartej głównie, choć nie tylko, na organizowaniu przez obie uczelnie Spring School dla dziesięciorga studentów z DSU, którzy przyjeżdżają na UTP pod opieką Prof. Mazena Shahina by uczestniczyć w projektach badawczych oferowanych przez naukowców naszej uczelni. W wolnym czasie studenci amerykańscy zwiedzają Polskę i biorą udział w życiu akademickim UTP.

Zainteresowania studentów z DSU koncentrują się wokół nauk biologicznych oraz biotechnologii, ale w tym roku przyjechali studenci zainteresowani także matematyką i informatyką.

Finansowanie gwarantuje National Science Foundation i Philadelphia Alliance for Minority Participation. Projekt DSU, znany jako I-STARS, jest bardzo widoczny na corocznej konferencji Annual Philadelphia AMP Research Symposium and Mentoring Conference, podczas której np. w roku ubiegłym aż sześcioro studentów DSU/UTP (na 10!) uzyskało nagrody i wyróżnienia  (two first places, two third places i two honourable mentions).

Zapewne najbardziej spektakularnym sukcesem związanym z pobytem na UTP są dwie publikacje naukowe w prestiżowych periodykach, których współautorką jest Tahlia Casey, studentka DSU.