9. SGH Warshau Sommerschule 2019

 

Zapraszamy do udziału w rekrutacji na szkołę letnią Sommerschule Forum 2019 (w języku niemieckim).

Aplikować mogą studenci studiów licencjackich i magisterskich.

Koszty uczestnictwa (z wyjątkiem kosztów podróży do Warszawy) dla maksymalnie 8 uczestników będą pokryte ze środków Fundacji Sanddorf.

Rekrutacja przez stronę internetową: https://sommerschule.sgh.waw.pl/ do 23.06.2019