6 listopada br. o godz. 12.15 w budynku Regionalnego Centrum Innowacyjności sala nr C8
odbędzie się spotkanie z Karoliną Orton Vice–Konsulem
w Ambasadzie Stanów Zjednoczonych w Warszawie.

Celem spotkania jest zainteresowanie studentów wymianą kulturową
ze Stanami Zjednoczonymi. W trakcie spotkania studenci uzyskają wiedzę z zakresu
formalnych aspektów wyjazdu oraz przykładowych lokalizacji.

Spotkanie odbędzie się w języku angielskim.

Informacja o Karolinie Orton

Kontakt: mgr Monika Wnęk, Dział Współpracy Międzynarodowej.

Serdecznie zapraszamy pracowników, doktorantów oraz studentów naszej Uczelni!