Stypendia GFPS w semestrze letnim 2018/2019

GFPS-Polska to organizacja studencka powstała w 1994 roku. Jej celem statutowym
jest wspieranie nauki, współpracy i wymiany studenckiej oraz naukowej
między Polską, a Niemcami. W stypendiach, kursach i warsztatach organizowanych
przez stowarzyszenie wzięło udział do tej pory kilka tysięcy osób.
Środki na organizowane wydarzenia i stypendia pozyskuje z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej,
Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży oraz darowizn.


Zapraszamy studentów i doktorantów wszystkich kierunków
do zgłaszania się do programu stypendialnego w Niemczech.

Stypendium przyznawane jest na okres marzec 2019 - lipiec 2019
(na semestr letni wg niemieckiego kalendarza akademickiego).
GFPS oferuje pobyt na uniwersytetach m. in. w Berlinie, Lipsku, Heidelbergu,
Dreźnie, Hamburgu, Monachium, Bremie. 
Termin nadsyłania zgłoszeń został wyznaczony na 31.10.2018.

Wymogiem, jaki GFPS-Polska stawia stypendystom, jest przeprowadzenie
projektu naukowego na wybrany przez siebie temat,
niekoniecznie związany z tokiem studiów.
Projekt może przyjąć formę referatu, doświadczenia, badania itp.
Mile widziane jest nawiązanie do swojej pracy dyplomowej:
licencjackiej, inżynierskiej, magisterskiej, doktorskiej.

Oprócz finansowania pobytu stowarzyszenie organizuje
dla stypendystów bogaty program kulturalny, pomoc w znalezieniu mieszkania
oraz przy wypełnianiu formalności.

 

Pełna informacja o stypendium, regulamin oraz formularz zgłoszeniowy
znajdują się na stronie: https://www.gfps.pl/info/