Synteza Sztuk Chmielnicki 2018

Dzięki dofinansowaniu otrzymanemu z Urzędu Miasta Bydgoszczy i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego Dział Współpracy Międzynarodowej wspólnie z Zakładem Wzornictwa UTP realizuje projekt „Synteza Sztuk Chmielnicki 2018”.

Głównym celem projektu jest wspieranie bezpośrednich kontaktów i współpracy młodzieży z Polski i Ukrainy. Studenci Zakładu Wzornictwa UTP przygotowali prace, które zostaną zaprezentowane na wystawie w Obwodowym Muzeum Historii Sztuki w Chmielnickim (Ukraina). Młodzi wykładowcy poprowadzą warsztaty z młodzieżą licealną i studentami obu krajów, tak, aby zintegrować uczestników. Wyjazd studentów na Ukrainę jest okazją wymiany myśli, poglądów, ale dzięki formule projektu jest także okazją do zaprezentowania własnych prac artystycznych, z zakresu rzeźby, rysunku, malarstwa czy wzornictwa. Jest również okazją obejrzenia prac swoich kolegów z Ukrainy.

Termin realizacji projektu to 23-29 września 2018.

Koordynatorem projektu jest docent Franciszek Bromberek