Wyniki rekrutacji na studia w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2017/2018

 

W wyniku kwalifikacji przeprowadzonej przez poszczególne wydziały na studia zagraniczne w roku akademickim 2017/2018 zakwalifikowało się 47 studentów - lista