Pierwszy nabór wniosków

w Programie Edukacja już otwarty

 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE), pełniąca rolę Operatora Programu Edukacja, zaprasza do składania wniosków w trybie konkursowym. Na realizację działań edukacyjnych można otrzymać grant w wysokości nawet 250 000 euro. To pierwszy z trzech naborów ogłaszanych w ramach Programu Edukacja. 

 

Rusza konkurs dla wnioskodawców w Programie Edukacja, realizowanym ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. O dofinansowanie mogą ubiegać się polskie podmioty prawa działające w obszarze edukacji formalnej lub pozaformalnej na wszystkich poziomach kształcenia, począwszy od edukacji wczesnoszkolnej.

Wnioski w języku polskim i angielskim należy składać wyłącznie za pośrednictwem systemu online FRSE, Operatora Programu w terminie od 24.06.2019 r. do 15.09.2019 r.

Maksymalna wartość grantu na realizowane działania to 250 000 euro.

Całkowita dostępna wysokość środków w ramach tego naboru wynosi 7 201 257 euro.

Ogłoszony konkurs przewiduje nabór w ramach czterech komponentów:

 1. profesjonalny rozwój kadry,
 2. mobilność w szkolnictwie wyższym,
 3. współpraca instytucjonalna w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) oraz
 4. współpraca instytucjonalna we wszystkich sektorach edukacji.

Działania możliwe do realizacji, to m.in.

 • krótkie wyjazdy szkoleniowe dla kadry,
 • intensywne szkolenia organizowane w Polsce,
 • wymiany akademickie oraz
 • inicjatywy realizowane w partnerstwach, mające na celu poprawę jakości i dopasowanie oferty edukacyjnej w Polsce.

Głównym celem Programu Edukacja jest zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Państwami - Darczyńcami tj. Islandią, Liechtensteinem i Norwegią. Działania programowe mają wspierać rozwój kadr pracujących w obszarze edukacji oraz wzmacniać jakość i dostęp do wiedzy w Polsce. Realizowane projekty muszą być w zgodzie z celami ogólnymi programu, powinny także wpisywać się w cele szczegółowe komponentów oraz obszary priorytetowe określone dla programu.

Szczegółowe informacje nt. naboru, formularze wniosków i przewodniki dla wnioskodawców są dostępne na stronie internetowej www.education.org.pl

 

Termin składania kompletnych wniosków do Działu Współpracy Międzynarodowej w celu uzyskania akceptacji prorektora ds.współpracy międzynarodowej do 06.09.2019 r.

 

 


 

 

Pożegnanie studentów z DSU

W poniedziałek 17 czerwca zorganizowano sympozjum kończące czterotygodniowy pobyt na UTP dziesięciorga studentów z Delaware State University/Dover.

To już czwarty rok kiedy studenci amerykańscy gościli na naszej uczelni pod opieką prof. Mazena Shahina biorąc udział w projektach naukowych oraz zwiedzając Polskę w organizowanych dla nich wycieczkach.

Jak co roku udział w sympozjum wzięły udział władze uczelni amerykańskiej:

 • Dr. Wilma MISHOE, DSU President, first woman to hold this position at the DSU
 • Dr. Devona WILLIAMS, the Board of Trustees Chairwoman
 • Mr. Antonio BOYLE, Vice President for Strategic Enrollment
 • Dr. Fengshan LIU, Associate Vice President for International Affairs
 • Mr. Carlos HOLMES, Director of News Services

Sympozjum otworzył prof. Adam Gadomski, prorektor UTP ds. współpracy międzynarodowej, a prowadził je dr Ryszard Zamorski. Po zakończeniu prezentacji studenci odpowiadali na pytania i komentarze dotyczące ich pracy, po czym otrzymali pamiątkowe dyplomy, które, w obecności opiekunów projektów, wręczali prof. Gadomski oraz dr Mishoe.
Szczególnie gorąco dziękowano prof. Shahinowi, opiekunowi studentów, który organizował przyjazd ze strony amerykańskiej. Profesora uhonorowano pamiątkowym dyplomem. 

 

 

 Fot. Ryszard Wszołek

 


 

       

UTP & Delaware State University

Współpraca UTP z Delaware State University/Dover została sformalizowana w lutym 2016 roku w formie Memorandum of Understanding podpisanego przez rektorów obu uczelni.

Rok 2019 jest czwartym rokiem owocnej współpracy opartej głównie, choć nie tylko, na organizowaniu przez obie uczelnie Spring School dla dziesięciorga studentów z DSU, którzy przyjeżdżają na UTP pod opieką Prof. Mazena Shahina by uczestniczyć w projektach badawczych oferowanych przez naukowców naszej uczelni. W wolnym czasie studenci amerykańscy zwiedzają Polskę i biorą udział w życiu akademickim UTP.

Zainteresowania studentów z DSU koncentrują się wokół nauk biologicznych oraz biotechnologii, ale w tym roku przyjechali studenci zainteresowani także matematyką i informatyką.

Finansowanie gwarantuje National Science Foundation i Philadelphia Alliance for Minority Participation. Projekt DSU, znany jako I-STARS, jest bardzo widoczny na corocznej konferencji Annual Philadelphia AMP Research Symposium and Mentoring Conference, podczas której np. w roku ubiegłym aż sześcioro studentów DSU/UTP (na 10!) uzyskało nagrody i wyróżnienia  (two first places, two third places i two honourable mentions).

Zapewne najbardziej spektakularnym sukcesem związanym z pobytem na UTP są dwie publikacje naukowe w prestiżowych periodykach, których współautorką jest Tahlia Casey, studentka DSU.

 

 


 

 9. SGH Warshau Sommerschule 2019

 

Zapraszamy do udziału w rekrutacji na szkołę letnią Sommerschule Forum 2019 (w języku niemieckim).

Aplikować mogą studenci studiów licencjackich i magisterskich.

Koszty uczestnictwa (z wyjątkiem kosztów podróży do Warszawy) dla maksymalnie 8 uczestników będą pokryte ze środków Fundacji Sanddorf.

Rekrutacja przez stronę internetową: https://sommerschule.sgh.waw.pl/ do 23.06.2019

 

 

 


 

 

Współczesne problemy budownictwa, Innowacyjne rozwiązania

Koło Naukowe Zarządzania Projektami Budowlanymi COMA serdecznie zaprasza do udziału w V Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu Współczesne problemy budownictwa, Innowacyjne rozwiązania (Civil Engineering – Present Problems, Innovative Solutions CEPPIS).

CEPPIS jest sztandarowym wydarzeniem organizowanym przez Koło Naukowe Zarządzania Projektami Budowlanymi COMA, które decyzją nr 2/2015 z dnia 7 kwietnia 2015 roku zostało wpisane do Rejestru Kół Naukowych Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Uczestniczą w nim naukowcy z całego świata zajmujący się współczesnymi problemami budownictwa.
Konferencja jest okazją do prezentacji wyników badań, a także wymiany doświadczeń czego beneficjentem jest szeroko rozumiane środowisko naukowe.
Tematem przewodnim tegorocznej konferencji jest Circular Economy w budownictwie. Propagowanie efektywniejszego gospodarowania zasobami w przedsięwzięciach inwestycyjno-budowlanych, opartego o regułę obiegu zamkniętego stanie się celem głównym tego wydarzenia.
Zachęcamy do wzięcia udziału w dyskusji podczas konferencji, prezentacji rozważań teoretycznych lub praktycznych, doświadczeń i wyników realizowanych badań. Oficjalny język konferencji: j. angielski.

WYDARZENIE JEST OBJĘTE PATRONATEM HONOROWYM

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO - PIOTRA CAŁBECKIEGO


PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZY - RAFAŁA BRUSKIEGO

 

Miejsce i termin:
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy,
Budynek główny, Aula A-6,
al. prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz
22 maja 2019 r. (środa), rejestracja 8:00-9:00, otwarcie konferencji 9:00

Współorganizatorzy:
• Koło Naukowe Zarządzania Projektami Budowlanymi COMA,
• Wydział Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska (WBAiIŚ),
• Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy (UTP),
• Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Bydgoszczy (PZITB),
• Naczelna Organizacja Techniczna Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych (NOT).

Patronat:
• Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Piotr Całbecki – honorowy patronat,
• Prezydent Miasta Bydgoszczy, Rafał Bruski – honorowy patronat.

Szczegółowe informacje nt. konferencji na stronie: www.ceppis.pl.

Program