Wyniki rekrutacji pracowników dydaktycznych oraz administracyjnych na wyjazdy w ramach programu
Erasmus + w roku akademickim 2014/2015