Dodatkowe informacje związane z wyjazdami

w ramach programu Erasmus+ dla studentów

 

 

 Zapraszamy do zapoznania się z relacjami studentów z pobytów na studiach w ramach programu Erasmus+

 

        

      

    

     

 

 

 

 

 

 

Wyjazdy studentów w ramach programu Erasmus+

z budżetu Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój

 

Studenci w trudnej sytuacji materialnej (otrzymujący w momencie rekrutacji stypendium socjalne) będą otrzymywali na wyjazdy dodatkowo 200 EUR/miesięcznie z funduszy programu PO WER (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój). Stypendia z PO WER będą wypłacane wyłącznie w PLN na konta polskie złotówkowe. Pozostałe zasady dotyczące wyjazdu studenta w ramach programu Erasmus+ nie ulegają zmianie.

Studenci posiadający w momencie rekrutacji orzeczenie o stopniu niepełnosprawności będą mogły ubiegać się o dodatkowe środki. Dodatkowo przyznana kwota dofinansowania (przewyższająca stawki określone przez NA) będzie rozliczana jako koszty rzeczywiste, czyli wymagające udokumentowania w postaci dowodów finansowych. Koszty powinny być dostosowane do realnych potrzeb związanych z typem niepełnosprawności i racjonalne. Warunkiem przyznania dodatkowego dofinansowania jest złożenie wniosku.

Narodowa Agencja Programu Erasmus+, w oparciu o wytyczne Komisji Europejskiej, w porozumieniu z instytucją wdrażającą projekt PO WER, ustaliła następujące stawki stypendialne obowiązujące w roku 2017/2018 przy wyjazdach do poszczególnych grup krajów docelowych:

 

 

Kraje należące do danej grupy

Miesięczna stawka wypłacana z budżetu
PO WER dla studenta wyjeżdżającego
na studia lub praktykę z prawem do "dodatku socjalnego"

w złotych

Grupa 1 – Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy

3 015

Grupa 2 – Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja

2 799

Grupa 3 – Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry, była Republika Jugosławii Macedonia (FYROM)

2 369

 

 

Kraje należące do danej grupy

Miesięczna stawka wypłacana z budżetu PO WER dla studenta niepełnosprawnego wyjeżdżającego na studia

w złotych

Grupa 1 – Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy

2 153

Grupa 2 – Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja

1 938

Grupa 3 – Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry, była Republika Jugosławii Macedonia (FYROM)

1 507

+ dodatkowa kwota wynikająca z potrzeb osoby niepełnosprawnej

W zależności od potrzeb wynikających z wniosku złożonego do FRSE. Kwota ta podlega rozliczeniu na podstawie dowodów finansowych

 

Do ustalenia ostatecznej wysokości dofinansowania bierze się pod uwagę dokument wystawiony przez uczelnię przyjmującą, a określający dokładny okres pobytu studenta zagranicą. Stypendium kalkuluje się z dokładnością do 1 dnia.

 

 

 


 

 

 

Erasmus + Partner Country

 

Od roku akademickiego 2016/2017 Dział Współpracy Międzynarodowej realizuje Projekt Erasmus+ z Partner Country. Na podstawie złożonego projektu nasz uniwersytet otrzymał dofinansowanie na realizację mobilności studentów i pracowników pomiędzy UTP a uczelniami z Azerbejdżanu, Ukrainy i Stanów Zjednoczonych.

Projekt dotyczący wymiany z krajami partnerskimi obejmuje następujące typy mobilności:

 • przyjazdy studentów w celu zrealizowania części studiów na naszej uczelni,
 • przyjazdy/wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów zagranicznych uczelni oraz
 • przyjazdy/wyjazdy pracowników uczelni w celach szkoleniowych.

Studenci i pracownicy przyjeżdżający na UTP z krajów partnerskich otrzymują dofinansowanie (stypendium) od naszego uniwersytetu w ramach umowy finansowej, podpisanej przez Rektora z Narodową Agencją.

Aktualnie (2017/2018) Uniwersytet rozpoczyna realizację projektu mobilnościowego z Gruzją, Ukrainą, Azerbejdżanem i Stanami Zjednoczonymi.

 

Dotychczasowa wymiana w ramach Erasmus+ Partner Country

W ramach realizowanego projektu na studia doktoranckie Wydziału Inżynierii Mechanicznej przyjechał student z Qafqaz Universiteti (Azerbejdżan). W lutym 2017 r, semestr letni na Wydziale Rolnictwa i Biotechnologii spędzała studentka z Delaware State University (USA), a dwoje studentów z Chmielnickiego Narodowego Uniwersytetu na Wydziale Inżynierii Mechanicznej.

W ramach projektu zrealizowano również pierwsze mobilności pracowników. prorektor ds. współpracy międzynarodowej prof. Adam Gadomski wraz z prof. Antonim Bukalukiem na początku listopada 2016 r. odwiedzili Tarleton State University w Teksasie. Wizyta dotyczyła możliwości rozwoju już istniejącej współpracy pomiędzy wydziałami zootechnicznymi i rolniczymi obu uczelni, a w szczególności w zakresie wymiany studentów i kadry naukowej w ramach współpracy wydziałów o profilu menedżersko-biznesowych oraz technicznym i technologicznym. Gospodarzem wizyty w TSU był dr Barry Lambert. 

W grudniu 2016 r. na UTP gościliśmy pracowników Chmielnickiego Narodowego Uniwersytetu z Ukrainy. W ramach przyznanych mobilności z Ukrainy przyjechał m.in. prorektor ds. dydaktycznych i pedagogicznych Serhii Matiukh oraz koordynator programu Erasmus+ mgr Marina Shalapko. W trakcie wizyty zostały podjęte prace nad opracowaniem wspólnych dyplomów pomiędzy naszymi uniwersytetami. Prof. Igor Zhurba przeprowadził wykłady dla studentów Wydziału Zarządzania.

 

Uczelnie partnerskie

Azerbejdżan

 • Azerbaijan State Agricultural University (Ganja)
 • Azerbaijan University of Architecture & Construction (Baku)
 • Baku Higher Oil School (Baku)
 • Qafqaz Universiteti (Baku)

 

Gruzja

 • Agricultural University of Georgia (Tbilisi)
 • Georgian Technical University (Tbilisi)
 • International Black Sea University (Tbilisi)

 

Stany Zjednoczone

 • Delaware State University (DE, Dover)
 • Tarleton State University (TX, Stephenville)
 • University of Nebraska-Lincoln (NE, Lincoln)

 

Ukraina

 • Khmelnitsky National University (Chmielnicki)
 • Lviv National Agrarian University (Lwów)
 • Odessa National Polytechnic University (Odessa)
 • Odessa State Environmental University (Odessa)
 • Zaporizhzhya National University (Zaporoże)

 

Kontakt: Małgorzata Jaroszewska (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel. 52 374 92 99)

 

 


 

Before traveling to Poland

Students from non EU member countries are obliged to have visas enabling them to stay in Poland for the whole period of studies. Students from EU countries staying longer than 3 months need to apply for temporary residence which is issued by the Department of Civil Affairs at Kujawsko-Pomorski Province Office in Bydgoszcz. In order to get it they have to have 2 passport photos, a confirmation form from their mother university that they are Erasmus exchange students with the information about the grant they receive during their stay. These documents should be in English.

It is also necessary to have a valid insurance policy in case of medical treatment necessity.

Students are requested to contact Institutional Coordinator and give the information about the exact date and hour of their arrival.

 

How to get to Bydgoszcz and the UTP

Thanks to its location, Bydgoszcz has convenient connections with most cities in Poland. The major north-south rail (PKP - Polish State Railway) and roads (PKS - National Transport Company) go through Bydgoszcz. A journey from Bydgoszcz to Poznań, Gdansk or Warsaw takes approximately 2-4 hours by train or by car.

There is an international airport with a regular connection with some European and domestic airports. The webpage is: http://www.plb.pl

In the city, students can use MZK (Municipal Transportation Company) trams and buses:

to get to Fordon campus (7 Prof. Kaliskiego St./UTP) one can take:

-          from railway station (Dzworzec PKP) - a tram no. 5 (direction: Łoskoń)

           or a bus no. 67 to Skłodowskiej-Curie/Bałtycka 2 St. and change to a bus no. 89

-          from bus station - a tram no. 10 (direction: Łoskoń)

to get to Blonie (Koszarowa 9 St.) one can take:

-          from railway station - bus no. 54 or 79

One-way ticket - 3.00 PLN (full fare), and 1.50 PLN (half fare - for students having students cards), monthly ticket - 46 PLN (half fare).

1 hour ticket: 4,20 PLN (full fare)

You can use website www.jakdojade.pl to plan your trip to Bydgoszcz.

 

First steps upon arrival

After your arrival to Bydgoszcz:

 • call one of the University Coordinators or a student who will pick you up from the railway station, the bus station or the airport,
 • check in at the accommodation place agreed in advance with the University,
 • come to the Institutional Coordinator of the Erasmus+ Programme in the International Relations Office in order to complete the required formalities concerning your admission to the University,
 • complete the registration formalities at the Department of Civil Affairs in Kujawsko-Pomorski Province Office in  Bydgoszcz (3 Jagiellońska St.) regarding the legalization of your stay in Poland.

University support

Assistance for students is guaranteed in the following areas:

 • lodging in a hall of residence or in private apartments,
 • assistance in applying for residential permission,
 • access to internet free of charge,
 • Polish language courses arrangements,
 • providing a document confirming the duration of stay to all incoming students,
 • issuing an official certifications after completion of the studies.

There is the educational tradition of teacher-student relationship at the UTP, according to which the teacher is responsible for both educational and moral support of his or her student. In addition, the University ensures help from students and Erasmus coordinators who give their advice and support to international students in various areas regarding teaching, social life and everyday activities.

 

 

Money and cost of living

Polish currency is called the złoty (abb. -zł.- or -PLN-) and is subdivides into grosze (-gr.-).

1 zł. = 100 gr.; it gives about 0.25 EUROS.

Approximate living costs per month:

Accommodation:                          300 - 395 PLN (80 - 100 EURO)

Boarding:                                       400 - 650 PLN (100 - 165 EURO)

Monthly ticket for public transport:   60 PLN (15 EURO)

Entertainment:                              110 PLN (28 EURO)

In Bydgoszcz about 30 banks are situated. Most of them are open from 9 a.m. till 5 p.m. having popular credit cards such as Visa, masterCard, Maestro etc. you can withdraw money from a bank or a cash machine in many points of the city. There are two cash points at the university campus in Fordon.

 

Accommodation

The UTP has three halls of residence, located in Fordon and Błonie districts.

In total, the halls of residence can house about 1500 people. The single, double and triple rooms are fitted with central heating and all sanitary necessities. Students have at their disposal rooms to study quietly, Internet, a loundry with a drying room, telephones on the floors, a body-building gym, sports fields.

 

We are not required any special forms. You only have to check the right option in the application form, and then our employee will reserve a room for you.

 

Fordon dorm is close to the main campus (across the street), but it is also well communicated with the city center and Faculties which are not in the main campus:

 

Agriculture and Biotechnology on Bernardynska 6 street,

 

Animal Breeding and Biology on Mazowiecka 28 street,

 

Chemical Technology and Engineering on Seminaryjna 3 street

 

Management on Fordonska 430 street.

 

Blonie dormitory is much smaller than the one in Fordon and it is located at the other end of the city.  It is also well communicated with the city center and Faculties of Agriculture and Biotechnology, Animal Breeding and Biology and Chemical Technology and Engineering. That is way most often students from this faculties are assigned to this dorm.

Before semester starts we will inform you in which dormitory you will stay

Please read Regulations of The UTP's Dorm

 

Catering

There is one canteen at the University, which is to be found at the Fordon campus in the vicinity of the student halls of residence. Moreover, students have at their disposal three buffets, located at the Faculties of Agriculture, Chemical Technology and Engineering and Animal Breeding and Biology located in the city centre campuses.

Thanks to canteen and buffets students can have lunch cheaper than in the downtown.

 

Library

The Main Library is the major information resource of the University and provides a wide range of library based services in electronic and traditional forms.

The Library has a total stock of over 230,000 books and 50,000 volumes of journals, related to the teaching and research of the University. About 300 titles of periodicals are currently taken out. In addition, the Main Library has the greatest collections of patents and standards in the region. The books, periodicals and special collections are available in the reading rooms and in the borrowing service system. The borrowing facilities can be also used to obtain materials not held locally (interlibrary borrowing).

The Main Library provides a range of electronic information services (as well as electronic journals and databases) and the access to networked services, both locally kept and in other libraries.

Address of the Main Library: 7 Prof. Kaliskiego St., 85-789 Bydgoszcz,

phone:  +48 52 3408056,  fax: +48 52 3408063;

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.http://www.bg.utp.edu.pl

 

Medical care

All UTP students are taken care of medically - preventive care and specialist examinations by the Academic Medical Centre, 9 Kołłątaja St. - phone:   52 3226066

Preventive care is a part of systematic health education. It comprises, among others, preliminary and periodical examinations, active advising in selected dispensary groups, professional advising and psychological examinations.

Specialist examinations are carried out on the strength of diagnostics laboratories in dentistry, throat diseases, neurology, ophthalmology, and others.

The Centre cooperates with other medical service organisational units in order to develop rehabilitation centres adapted to the current needs of the academic society.

 

Students´ Organisations

Students can participate in an undergraduate science organisation which is divided into 40 -science groups´ run at the various faculties. Undergraduates can also join the University choir. In addition, there are numerous other clubs for students, such as:

 • The Student Union which represents students from all the faculties in the University Student Council and faculty councils.
 • Students´ organisations such as the Student Radio Agency and Short-Wave Radio Club headquartered in the Fordon halls of residence, and others including: Independent Student Association, Polish Student Association, University Sports Association, with 17 branches representing various sports.
 • Underwater Exploration Club ARIUS.

 

 

Poland:

http://www.polska.pl/en/

http://www.mfa.gov.pl/en/ministry/diplomatic_protocol/foreign_missions_and_consular_posts_in_poland/

 

Transport:

http://bydgoszcz.jakdojade.pl/?locale=en

http://rozklad-pkp.pl/en

http://www.zdmikp.bydgoszcz.pl/index.php/pl/?id=komunikacja_rozklad_jazdy

 

Info about Bydgoszcz:

http://www.visitbydgoszcz.pl/index.php/en/

http://www.opera.bydgoszcz.pl/lang,2

http://bydzia-tv.pl/

http://www.visitbydgoszcz.pl/index.php/en

http://www.bydgoszczinaczej.pl/

http://www.mmbydgoszcz.pl/

 

Museums:

http://muzeum.bydgoszcz.pl/en/

http://www.muzeumwl.pl/

http://muzeummydla.pl/en/

http://en.exploseum.pl/

http://www.muzeumkanalu.pl/

http://muzeumfoto.byd.pl/

 

Culture:

http://www.mck-bydgoszcz.pl/?p=eng

http://www.teatrpolski.pl/

http://www.filharmonia.bydgoszcz.pl/en/

http://www.galeriabwa.bydgoszcz.pl/info.php?idm=5

http://www.cinemacity.pl/

 

Clubs and entertainment:

http://www.klubsoda.pl/

http://www.metrobydgoszcz.pl/

http://www.myslecinek.pl/en

http://www.sternabydgoszcz.pl/

http://www.camerimage.pl/en/Camerimage-2015-Official-Poster.html

http://cwspider.com/?page_id=4

http://www.olimpicbc.pl/

http://www.broadwayclub.eu/kregielnia-bydgoszcz,29,l1.html

 

Neighborhood:

http://www.torun.pl/pl/

http://www.muzeum.torun.pl/

http://www.planetarium.torun.pl/en

http://grudziadz.pl/

http://www.inowroclaw.pl/

http://www.solanki.pl/uk/